Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Praktická elektronika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PEL1 Z,ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Zopakování základů elektroniky, matematických prostředků pro řešení obvodů a jejich analýzu. Měření elektrických veličin, principy, použití, vlastnosti. Elektromechanické měřicí přístroje. Měření proudu a napětí. Měření kmitočtu, fázového posunu. Analogové osciloskopy. Digitalizace, číslicové zpracování signálu, rekonstrukce signálu. Měřicí přístroje: voltmetr, ampérmetr, osciloskop, spektrální analyzátor, logický analyzátor.

Požadavky:

Základy elektroniky

Osnova přednášek:

1.Zopakování základů elektroniky, matematických prostředků pro řešení obvodů a jejich analýzu.

2.Opakování - Fourierova a Laplaceova transformace.

3.Elektromechanické měřicí přístroje - magnetoelektrické, elektromagnetické, elektrodynamické, indukční, elektrostatická. Měření stejnosměrného proudu a napětí, typy zapojení. Měření střídavého proudu a napětí, typy zapojení.

4.Měření kmitočtu a fázového posunu - měřící metody, přístroje. Měření výkonu a práce stejnosměrného a jednofázového střídavého proudu - měřící metody, přístroje. Měření výkonu a práce trojfázového střídavého proudu - měřící metody, přístroje.

5.Měření odporu stejnosměrným proudem - měřící metody, přístroje. Měření impedancí - měřící metody a přístroje, teorie obecného můstku.

6.Magnetická měření - měřící metody, přístroje. Analogové osciloskopy, zapisovače, spektrální analyzátor.

7.Digitalizace, číslicové zpracování a rekonstrukce měřeného signálu. Digitální elektronické měřicí přístroje - číslicové multimetry, RLC metr, osciloskopy a logické analyzátory.

8.Analogové měřící převodníky - operační zesilovač, měřící zesilovače, měřící usměrňovač - princip.

9.Diskuze, konzultace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost měřicích metod v elektronice.

Schopnosti:

Orientace v měřicí technice, schopnost řešení úloh elektronice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Haasz, M. Sedláček, Elektronická měření, Přístroje a metody, ČVUT skripta

Doporučená literatura:

[2] O. Kovář, Elektronika, sbírka příkladů, BEN

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1080006.html