Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář pro materiálové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2326002 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět je určen pro studenty, kteří budou vypracovávat bakalářskou práci na Ústavu materiálového inženýrství. Studenti se seznámí v praxi se základy experimentálních metod, které budou používat při dalším studiu. Nedílnou součástí je i vyhodnocování a zpracování získaných výsledků.

Požadavky:

Absolvování předmětu Nauka o materiálu II., 80% účast na cvičeních

Osnova přednášek:

•Příprava experimentu

•Dělení a fixace metalografických vzorků

•Technika leptání

•Pozorování na světelném mikroskopu

•Metalografická analýza

•Dokumentace mikrostruktury

•Měření tvrdosti

•Provedení vybraných mechanických zkoušek

•Zpracování výsledků metalografické analýzy

•Zpracování výsledků měření tvrdosti

•Zpracování výsledků mechanických zkoušek

•Prezentace výsledků

Osnova cvičení:

dle osnovy předmětu

Cíle studia:

Rozšíření teoretických i praktických vědomostí z nauky o materiálu.

Studijní materiály:

[[1]SOBOTOVÁ, J. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.

[2]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. 2001. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-720-4193-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10793802.html