Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Regulované elektrické pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141054 Z,ZK 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Pohybová rovnice a mechanické vlastnosti pohonu, ztráty a dimenzování elektrického pohonu, základní vlastnosti a řízení stejnosměrných pohonů, základní vlastnosti a řízení pohonů s asynchronními motory, základní vlastnosti a řízení pohonů se synchronními motory, použití polovodičových měničů v elektrických pohonech, pulzní měniče, střídače, frekvenční měniče, tyristorové usměrňovače, zpětnovazební regulace ve stejnosměrných a střídavých elektrických pohonech, elektromagnetická kompatibilita elektrických pohonů

Požadavky:

1. Mechanické vlastnosti a ztráty v elektropohonu

2. Základní vlastnosti a řízení stejnosměrných pohonů

3. Základní vlastnosti a matematický model asynchronního motoru

4.Řízení pohonů s asynchronními motory

5. Úvod do výkonových polovodičových měničů

6. Pulzní měniče

7. Střídače

8. Frekvenční měniče

9. Tyristorové usměrňovače

10. Zpětnovazební regulace ve stejnosměrných pohonech

11. Zpětnovazební regulace v pohonech s asynchronními motory

12. Základní vlastnosti pohonů se synchronními motory

13. Zpětnovazební regulace v pohonech se synchronními motory

14. Dimenzování pohonu a jeho elektromagnetická kompatibilita

Osnova přednášek:

1. Mechanické vlastnosti a ztráty v elektropohonu

2. Základní vlastnosti a řízení stejnosměrných pohonů

3. Základní vlastnosti a matematický model asynchronního motoru

4.Řízení pohonů s asynchronními motory

5. Úvod do výkonových polovodičových měničů

6. Pulzní měniče

7. Střídače

8. Frekvenční měniče

9. Tyristorové usměrňovače

10. Zpětnovazební regulace ve stejnosměrných pohonech

11. Zpětnovazební regulace v pohonech s asynchronními motory

12. Základní vlastnosti pohonů se synchronními motory

13. Zpětnovazební regulace v pohonech se synchronními motory

14. Dimenzování pohonu a jeho elektromagnetická kompatibilita

Osnova cvičení:

1. Momentové a dynamické vlastnosti stejnosměrných pohonů, zadání semestrální úlohy

2. Frekvenční řízení asynchronního motoru

3. Měření na pulzním měniči

4. Brzdění elektrických pohonů

5. Tyristorový usměrňovač, zpětnovazební regulace ve stejnosměrných pohonech

6. Zpětnovazební regulace ve střídavých pohonech

7. Prezentace semestrální úlohy, zápočet

Cíle studia:

Cílem studia je prohloubení znalostí z elektrických strojů a pohonů z bakalářského studia zejména v oblastech mechanických vlastností elektrických pohonů, regulačních vlastností elektrických strojů, polovodičových měničů pro elektrické pohony a automatické regulace elektrických pohonů.

Studijní materiály:

J. Novák - Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství - skriptum ČVUT - FS, Praha 2004

J. Javůrek - Regulace moderních elektrických pohonů - Grada, Praha 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10780602.html