Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Nástroje pro výrobu polotovarů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332016 KZ 4 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Nástroje pro základní technologie plošného a objemového tváření. Modelová zařízení pro výrobu pískových forem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Metodika tvorby postupových výkresů. Materiály pro modelová zařízení.

2. Hlavní součásti modelových zařízení. Konstrukce dřevěných modelů a jaderníků (rozebíracích a výklopných).

3. Konstrukce a navrhování modelových desek. Konstrukce a návrh kovových jaderníků.

4. Využití technologie „Rapid prototyping“ ve výrobě modelů.

5. Navrhování nástrojů pro výrobu výlisků.

6. Navrhování nástrojů pro výrobu výlisků.

7. Navrhování nástrojů pro výrobu zápustkových výkovků.

Osnova cvičení:

1. Návrh konstrukce modelového zařízení pro jednodušší odlitek (min. 2, max. 4 jádra) pro kusovou výrobu (dřevěný model s dřevěnými jaderníky).

2. Návrh konstrukce modelového zařízení pro jednodušší odlitek (min. 2, max. 4 jádra) pro kusovou výrobu (dřevěný model s dřevěnými jaderníky).

3. Exkurze - Slévárna AGMA, Praha, Modelárna MODELA GSK, Praha.

4. Exkurze Modelárna Rupert, Čelákovice.

5. Návrh konstrukce modelového zařízení pro jednodušší odlitek (min. 2, max. 4 jádra) pro sériovou výrobu (modelové desky a kovové jaderníky).

6. Návrh konstrukce modelového zařízení pro jednodušší odlitek (min. 2, max. 4 jádra) pro sériovou výrobu (modelové desky a kovové jaderníky).

7. Vyhodnocení projektu - část slévání.

8. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.

9. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.

10. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.

11. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.

12. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.

13. Projekt nástroje pro vybraný výlisek či výkovek.

14. Vyhodnocení projektu - část tvářecí nástroje.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zelenka,A.- Král,M.: Projektování výrobních procesů, ČVUT 1993.

2. Kotouč a kol.: Tvářecí nástroje, ČVUT 1993.

3. Málek, M.: Technologie výroby modelových zařízení I, SNTL 1984.

4. Lišková - Otáhalová: Odborné kreslení pro učební obor Modelář, SNTL 1984.

5. Málek, M.: Materiály - pro učební obor Modelář, SNTL 1985.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10775202.html