Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Metody přesného lití II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2336010 Z 4 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Technologie přesného lití a význam těchto technologií. Technologie přesného lití do kovových forem. Rozdělení technologií, oblasti použití. Požadavky na strukturu odlitku. Gravitační lití do kovových forem, nízkotlaké lití, vysokotlaké lití. Materiály používané pro lití do kovových forem (slitiny hliníku, slitiny hořčíku a slitiny zinku). Stroje pro tlakové lití. Konstrukce nástrojů pro tlakové lití. Návrh konstrukce formy, výpočet hlavních parametrů pro technologii tlakového lití. Lití na spalitelný model. Lití na vytavitelný model. Návrh konstrukce nástrojů pro tyto technologie.

Požadavky:

MPL 1

Osnova přednášek:

1. Technologie přesného lití a význam těchto technologií (1,2 přednáška)

a. Technologie zapadající do přesného lití

b. Parametry těchto technologií - IT, CT, Ra, sériovost, velikost odlitků a jejich hmotnost

c. Podíl výroby metodami přesného lití a lití celkově - v pohledu svět a ČR

d. Výhody a nevýhody použití těchto technologií

e. Kontrola a defektoskopie

f. Opracování odlitků

g. Povrchová úprava odlitků

h. Bezpečnost a hygiena práce

i. Ekologie

2. Technologie přesného lití do kovových forem

a. Rozdělení technologií - rozdíly pro použití, požadavky na strukturu v odlitku, výhody použití (0,3 přednáška)

i. Kokilové lití - gravitační lití do kovových forem

ii. Nízkotlaké lití

iii. Vysokotlaké lití - stroje s teplou komorou

iv. Vysokotlaké lití - stroje se studenou komorou

v. Druhy technologií vysokotlakého lití (squeeze, vakuum, thixo lití)

b. Materiály používané pro lití do kovových forem - slitiny Al, slitiny Zn a slitiny Mg (2 přednášky)

i. Metalurgie slitin Al, tavící zařízení a jejich zpracování

ii. Metalurgie slitin Mg, tavící zařízení a jejich zpracování

iii. Metalurgie slitin Zn, tavící zařízení a jejich zpracování

c. Stroje pro tlakové lití (1,5 přednášky)

i. Stroje se studenou (horizontální, vertikální licí komorou) a stroje s teplou komorou

ii. Hlavní světoví výrobci

iii. Parametry tlakových strojů a jejich konstrukce (zavírací síla, pracovní prostor, napojení hydraulických systémů apod.)

iv. Montáž a základní konstrukční části tlakových licích strojů

d. Návrh konstrukce nástroje (2,5 přednášky)

i. Výpočet hlavních parametrů pro technologii tlakového lití

ii. Konečná specifikace počátečních, okrajových a dokončovacích podmínek - kritéria dle čeho určovat - určení průběhu licího cyklu

iii. Konstrukce nástrojů pro tlakové lití - hlavní konstrukční části - pevná část formy, pohyblivá část formy, vložky + další nezbytné normované části používané ke konstrukci

iv. Používané povlaky a postřiky na formách

v. Používané normálie na kovové formy

e. Projektování pracoviště tlakového lití (0,5 přednášky)

i. Příprava pracoviště

ii. Možnosti automatizace pracovišť pro technologii tlakového lití

iii. Logistika

iv. Potřebné rozvody energií, plynu, stlačeného vzduchu a chladících či temperovacích médií

3. Lití na spalitelný model (2,5 přednášky)

a. Popis technologie

b. Materiály lité touto technologií - litiny, oceli na odlitky

c. Specifikace spalitelných materiálů a výroba modelů

d. Specifika pro konstrukci nástroje pro vypěňování polystyrenového modelu

4. Lití na vytavitelný model (2,5 přednášky)

a. Popis technologie

b. Materiály lité touto technologií - slitiny Al, speciální slitiny - nerez oceli, žárupevné a žáruvzdorné oceli a další materiály - slitiny Ni

c. Specifika pro konstrukci nástroje pro vstřikování voskových modelů

d. Vosky používané pro tuto technologii

e. Výpočet technologie odlitku a návrh nástroje

5. Systémy jakosti používané na slévárnách přesného lití (1 přednášky) - systémy ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, certifikáty VAT

Osnova cvičení:

1. Zadání projektu - (pro absolventy MPL 1. pokračování v projektu)

2. Exkurze - Škoda Mladá Boleslav a.s. - Nástrojárna a slévárna

3. Exkurze - ČZ Strakonice a.s. - slévárna hliníku a nástrojárna, AISIN Písek a.s.

4. Postup výpočtu vzorového odlitku- volba stroje, základních rozměrů formy a počtu odlitků ve formě, ukázka výpočtu vtokové soustavy, práce s katalogy

5. Konstrukce forem - ukázky a prostudování vzorových sestav forem

6. Návrh chlazení a temperování nástroje pro tlakové lití

7. Práce s katalogy - volba stroje, základních rozměrů formy a počtu odlitků ve formě, tvorba výkresové dokumentace - sestava formy

8. Návrh konstrukce formy - 3D model, včetně chlazení, vyhazovačů apod.

9. Práce s katalogy - vyhledávání v normách, tvorba výkresové dokumentace - 3D sestava formy

10. Tvorba výkresové dokumentace z 3D modelu a optimalizace teplotního cyklu formy, včetně optimalizace plnění a odvzdušnění- sestava formy, rozkreslení vložek a vrtání

11. Tvorba výkresové dokumentace z 3D modelu a optimalizace teplotního cyklu formy, včetně optimalizace plnění a odvzdušnění- sestava formy, rozkreslení vložek a vrtání

12. Tvorba výkresové dokumentace z 3D modelu a optimalizace teplotního cyklu formy, včetně optimalizace plnění a odvzdušnění- sestava formy, rozkreslení vložek a vrtání

13. vytvoření zhodnocující zprávy s výsledky navržené technologie

14. Zhodnocení a vyhodnocení projektu, zápočty

Cíle studia:

Naučit se konstruovat kovové formy pro tlakové lití a kovové formy pro vstřikování plastů

Studijní materiály:

http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C33023

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10772702.html