Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

CAD - Pro/Engineer v konstrukci strojů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2356016 Z 3 3C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Prohloubení znalostí využívání systému ProEngineer v oblasti objemového a plošného modelování součástí využitím Pro/ Patern, Relation, Program, Family Table a propojení systému ProEngineer s tabulkovými editory. Vytváření sestav, modelování mechanismů a řešení pohybů pomocí Pro/Animation, Pro/Mechanism. Tvorba výkresů, tabulek, automatických kusovníků a automatického pozicování. Využívání nástaveb Pro Engineeru jako jsou Pro/Piping a Pro/Welding. Využití modelů Pro/Mechanica, strukturální a dynamická analýza součástí. (Předmět navazuje na 2356006 CAD - Pro/Engineer v konstrukci strojů I.)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10772002.html