Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spolehlivost a diagnostika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2351086 Z,ZK 3 2P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Předmět SD seznamuje studenty s technickými prostředky, metodami a praktickými zkušenostmi v diagnostice obráběcícch strojů. Jedná se zejména o základy vibrační diagnostiky. Důraz je kladen na měření dle standardů ISO a ČSN a praktické provádění zkoušek.

Požadavky:

základy teorie kmitání

znalost konstrukce (stavby) obráběcích strojů

Osnova přednášek:

Úvod do technické diagnostiky

Vibrodiagnostika I- spektra

Vibrodiagnostika II

Zpracování vibračního signálu, FFT, obálka

Diagnostika ložisek a ozubení. Tribodiagnostika

Senzory, přístroje

Diagnostika vřeten

Přesnost chodu vřeten za rotace

Vyvažování

Termodiagnostika. Diagnostika elektromotorů

Osnova cvičení:

Metodika měření vibrací obráběcích strojů dle ČSN200065

Měření vibračních spekter, filtrace signálů.

Diagnostika vřeten

Přesnost chodu vřeten za rotace

Provozní tvary kmitů

Poruchy a jejich projevy v FFT spektru

Vyvažování brusek

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se zavedenými normami pro měření vlastností obráběcích strojů, procvičit jejich provádění a podat teoretický základ pro jejich pochpení. Dále jde o praktické osvojení práce s přístroji pro měření vibrací..

Studijní materiály:

Bach, P.; Urbánek, S. Testování výrobních strojů, Praha: ČVUT, 2002. 163s. Fakulta strojní

Kreidl, P., J.; Novák, J. ; Houfek, P. M. ;Doubek, J. Diagnostické systémy. Praha: ČVUT, 2001. 352s Fakulta elektrotechnická

Tůma, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Sdělovací technika, Praha 1997, 174s

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10763602.html