Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Vlnová optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361021 Z,ZK 4 2P+1L česky
Přednášející:
Šárka Němcová (gar.)
Cvičící:
Šárka Němcová (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s optickými jevy souvisejícími s vlnovou povahou světla a vysvětluje vliv těchto jevů na chování optických přístrojů. Ukazuje praktické aplikace interference, disperze, soustav tenkých vrstev.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Maxwellovy rovnice. Skalární a vektorové vlny, polarizace.

2. Odraz a lom na rozhraní, hraniční podmínky.

3. Fresnelovy vzorce. Brewsterův úhel. Úplný vnitřní odraz.

4. Šíření světla v kovu. Disperze světla, disperzní hranol.

6. Koherence: časová, prostorová, fázová. Podmínky interference.

5. Interference světla, stupeň vzájemné koherence. Tvar a rozteč interferenčních proužků.

6. Interferometry: typy a použití.

7. Laser: rezonátor, módy, šíření Gaussovského svazku.

8. Tenké vrstvy: dielektrické, kovové. Odrazivost, propustnost. Soustavy tenkých vrstev.

9. Aplikace tenkých vrstev: zrcadla, filtry, děliče.

10. Ohyb světlana kruhovém otvoru, štěrbině, mřížce.

11. Spektrální přístroje.

12. Ohyb světla v optických přístrojích, rozlišovací schopnost.

13. Dvojlom světla, polarizátory, fázové destičky.

Osnova cvičení:

Návrh základních vrstvových soustav. Analýza některých interferometrů. Laboratorní cvičení - měření na interferometrech.

Cíle studia:

Porozumět zákonitostem vlnové optiky, jevům interference, disperze a difrakce. Umět aplikovat tyto znalosti při návrhu soustav tenkých vrstev, při měření na interferometrech a spektrálních přístrojích a osvojit si techniky měření na těchto přístrojích.

Studijní materiály:

P.Václavík: Technická optika II,1993,skriptum ČVUT Praha.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:110
Němcová Š.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
místnost T4:110
Němcová Š.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10761202.html