Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie automatického řízení I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2373125 Z 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

U technických objektů a procesů je udržování požadovaného stavu a sledu zajišťováno obvody automatického řízení. Základní pojmy, příklady úloh automatického řízení ve spojité, diskrétní případně logické verzi řízení a úkoly analýzy a syntézy obvodů řízení a regulace jsou hlavní náplní části 1. Detailnější pozornost je věnována úloze a formám matematického modelu požívaného v lineární teorii spojité a diskrétní PID regulace. Podrobně jsou rozpracovány metody syntézy vlastností obvodu a optimalizace parametrů. Je uvážen vliv omezení akčních zásahů, problémy při realizaci.

Požadavky:

znalost terminologie a funkce regulačního obvodu s jednou regulovanou veličinou

znalost návrhu a simulace takového obvodu

problémy realizace

Osnova přednášek:

Obvody automatického řízení technických objektů a procesů. Základní pojmy, příklady. Spojité, diskrétní a logické řízení.

Analýza a syntéza obvodů řízení a regulace - úkoly, přístupy.

Úloha a formy matematického modelu.

Lineární teorie spojité a diskrétní PID regulace.

Syntéza vlastností obvodu a optimalizace parametrů.

Vliv omezení akčních zásahů. Stavový popis a návrh stavové regulace.

Osnova cvičení:

princip funkce regulačního obvodu, názvosloví, přenosové funkce

bezrozměrné vyjádření

základní regulační funkce - slovní a matematický popis, porovnání, souvislost s geometrickým místem kořenů, simulace, charakteristické znaky a závěry pro bezrozměrné nastaveníP, I a D; kombinace složek

Cíle studia:
Studijní materiály:

Šulc, B., Vítečková, : Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Monografie ČVUT 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10761002.html