Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová podpora technologických procesů I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2333020 Z 3 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Softwary pro simulaci v oblasti objemového tváření a slévání. Osvojení základních pravidel při práci s daným softwarem. Rozbor technologičnosti výroby tvářením a sléváním zadané součásti s ohledem na její materiál, přesnost a počet kusů. Vytvoření modelu součásti a následně modelu výkovku či odlitku. Volba okrajových a počátečních podmínek pro numerickou simulaci dané technologie. Provedení a vyhodnocení simulace pro vybranou variantu. Kritické zhodnocení obou variant výroby.

Požadavky:

Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání technického směru.

Osnova přednášek:

Možnosti využívání numerické simulace metodou FEM v oblasti tváření a slévání kovů

Osnova cvičení:

1. Úvod do simulace slévání, práce se softwarem Foundry Technology III

2. Modelování odlitků a nálitků pro odlitky z oceli a litiny s kuličkovým grafitem

3. Simulace tuhnutí ocelového odlitku

4. Simulace tuhnutí odlitku z litiny s kuličkovým grafitem

5. Opravy a modelování vtokového systému

6. Simulace plnění formy a následného tuhnutí odlitku

7. Vyhodnocení simulací

8. Úvod do simulace zápustkového kování

9. Práce se softwarem FormFEM -simulace

10. Návrh technologického postupu, vytvoření modelu výkovku - simulace

11. Volba okrajových a počáteční podmínek - simulace

12. Návrh tvaru předkovku - simulace

13. Simulace - možnost změny parametrů

14. Vyhodnocení simulace, porovnání obou technologií

Cíle studia:

Získání základních znalostí ve využívání početní techniky v oblasti tváření a slévání kovů.

Studijní materiály:

1. Návod k práci se simulačním softwarem NovaFlow&Solid ; Návod k práci se simulačním softwarem FormFEM

2. Herman a kol. Počítačové simulace ve slévárenství, ČVUT, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10758202.html