Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie a metodika svařování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331062 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Struktura svarového spoje (teplotní pole, svarový kov, tepelně ovlivněná oblast), teplotní cyklus svařování. Svařitelnost ocelí (uhlíkový ekvivalent, použití ARA diagramu), typy trhlin ve svarových spojích a faktory ovlivňující tvorbu trhlin - uhlíkové oceli, nízkolegované oceli, jemnozrnné a termomechanicky zpracované oceli, vysokolegované korozivzdorné oceli. Svařování základních slitin neželezných kovů. Tepelné zpracování svarových spojů. Základy svařování plastů. Mechanizované procesy svařování a robotické svařování. Speciální metody svařování. Zdraví a bezpečnost při svařování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986

Kolektiv autorů: Materiály a jejich svařitelnost, Zeross, Ostrava, 2000

Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10758002.html