Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Aeroelasticita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221119 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Aeroelastické jevy: historický přehled vzniku, fyzikální podstata, rozbor u leteckých konstrukcí. Elastomechanické vlastnosti konstrukce, nosník. elastická plocha, příčinkoví činitelé, příčinková funkce, matice tuhosti. Statické aeroelastické jevy: přerozdělení zatížení, účinnost kormidel, stabilitní úloha torzní divergence plochy, vliv šípu. Dynamika netuhé konstrukce: pohybové rovnice netuhého tělesa, vlastní kmity, konstrukční tlumení. Základy nestacionární aerodynamiky. Dynamická aeroelasticita: rovnice flutteru, vliv Machova čísla na kritickou rychlost flutteru, buffeting.

Požadavky:

Stavba Letadel.

Osnova přednášek:

1. Úvod, Historický přehled výskytů aeroelastických jevů v letectví i dalších průmyslových oborech

2. Zpětná vazba deformace konstrukce na zatížení. Tuhost konstrukce

3. Statické aeroelastické jevy

4. Torzní divergence nosné plochy, model charakteristického řezu.

5. Účinnost a reverze řízení, model charakteristického řezu.

6. Nosníkový model statických aeroelastických jevů

7. Dynamické aeroelastické jevy

8. Základy nestaionární aerodynamiky

9. Flutter, model charakteristického řezu

10. Vícestupňové modelování MKP aeroelastických jevů

11. Hmotové vyvažování a tlumiče řídicích ploch

12. Předpisy a průkazy fluttrové odolnosti konstrukce

13. Servoelasticita, aktivní řízení, smart structures.

Osnova cvičení:

1.Úvod do aeroelasticity

2.Statická a dynamická aeroelasticita. Fyzikální veličiny.

3.Příklady jevů a konkrétní úlohy. Vstupy a výstupy řešení

4.Získávání vstupních podkladů - pozemní frekvenční zkoušky

5.Flutter

6.Účinnost a reverzace řízení

7.Torzní divergence

8.MKP Aeroelastická analýza

9.Exkurze - praktická ukázka

Cíle studia:

Seznámit a naučit základům výpočetních metod a experimentálních přístupů při stanovení vlastností netuhé letecké konstrukce.

Studijní materiály:

S. Slavík: Aeroelasticita leteckých konstrukcí, skripta ČVUT 1997, ISBN 80-01-01415-0

V. Daněk: Aeroelasticita, skripta. VUT Brno 1987

Hodges,D.H, Pierce G.A.: Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-80698-4

Z. Kopřiva, J. Maleček: Aeroelasticita, učebnice U-904, VAAZ Brno 1987

Fursching H .W.: Grunlagen der Aeroelastik, Springer Verlag, Berlin 1974 (ruský překlad: Osnovy aerouprugosti, Mašinostrojenie, Moskva 1984)

Dowel E. H., Curtiss H.C., Scanlan R. H., Sisto F.: Modern Course in Aeroelasticity, Alphen aan den Rijn, Sijthoff and Noordhoff, The Netherlands 1980

Bisplinghoff, Ashley and Halfman: AEROELASTICITY; Dover publications, USA 1955

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10757202.html