Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamická pevnost a životnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111031 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Milan Růžička
Přednášející:
Michal Bartošák, Martin Nesládek, Jan Papuga, Milan Růžička
Cvičící:
Michal Bartošák, Martin Nesládek, Jan Papuga, Milan Růžička
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Pružnost a pevnost I a II a vysvětluje metody predikce únavové pevnosti a životnosti při dynamickém a časově proměnném namáhání strojních součástí. Popisuje mechanismus vzniku a šíření defektů v provozních podmínkách a metody posuzování provozní spolehlivosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden Princip navrhování dle mezních stavů konstrukcí. Filosofie navrhování součástí, příklady.

2. týden Vlastnosti materiálu při cyklickém zatěžování, únavové křivky, faktory ovlivňující životnost

3. týden Statistické metody posuzování pravděpodobnosti vzniku poruchy, náplň souč. bezpečnosti

4. týden Vliv tvaru součásti (vrubů), vysokocyklová a nízkocyklová únava, vliv teploty. Příklady.

5. týden Vliv středního napětí. Metody dimenzování na trvalou pevnost.

6. týden Lomová mechanika. Křehký a houževnatý lom. Faktor intenzity napětí. Lomová houževnatost.

7. týden Rychlost šíření trhlin. Kritéria statického a cyklického porušení. Predikce životnosti. Defektoskopie

8. týden Stochastické namáhání, metody třídění, m.stékání deště, histogramy zatěžování. Příklady.

9. týden Definice, kumulace únavového poškození. Střední a bezpečný únavový život. Pravděp. poruchy.

10. týden Elasto-plastické analýzy ve vrubech. Metody dimenzování na omezenou životnost.

11. týden Multiaxiální únava materiálu, Únava a creep za vysokých teplot. Aplikace v MKP.

12. týden Životnost svařovaných konstrukcí. Únava kompozitních materiálů.

13. týden Monitorování poškozování za provozu, aktuální témata, příklady aplikací..

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Růžička, M.-Hanke,M.-Rost, M.: Dynamická pevnost a životnost. Skripta ČVUT v Praze.

http://mechanika2.fs.cvut.cz/documents/dpz_high.pdf

Růžička,M.-Fidranský, J.: Pevnost a životnost letadel. Skripta ČVUT v Praze, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:D1-266
Nesládek M.
Bartošák M.

17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 266
Út
St
Čt
místnost T4:D2-256
Nesládek M.
Bartošák M.

14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10756202.html