Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce a projektování motorů I. (W)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221148 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Optimalizace geometrie průtočné části turbinových motorů, konstrukční moduly. Soustava skříní, tělesa ložiskových opor, soustava rotorů, spojovací hřídele a spojky. Motorové závěsy. Dimenzování součástí, vnější síly a momenty, režimové zatížení, vnitřní pnutí, dilatace, koroze, únava materiálu. Dynamické ladění, konstrukční tlumení, řízení provozních vůlí. Materiály a speciální technologie. Ložiska, ucpávky a těsnění, mazací a chladící okruhy. Vstupní ústrojí, ochrana vstupu. Mnohostupňové osové a smíšené kompresory. Charakteristiky, stabilita, ovládání. Spalovací komory - druhy, charakteristiky. Kinetika hoření, stabilizace plamene, dokonalost spalování, teplotní pole, tlakové ztráty. Materiály, technologie. Palivové soustavy. Zážehová ústrojí.

Požadavky:

Pohon letadel.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Úvod do projektování a konstrukce leteckých turbínových motorů.

Studijní materiály:

H. G. Münzberg: FlugantriebeGrundlagen, Systematik und Technik der Luft - und Raumfahrtantriebe, Springer-Verlag Berlin-New York, 1972

D. V. Chronin: Konstrukcija i projektorovanije aviacionnych gazoturbinnych dvigatelej, MAŠINOSTROJENIE, Moskva, 1989

The aircraft gas turbine engine and its operation p & W Oper. Instr. 200/1988

K. V. Cholščevnikov: Teorija i rasčet aviacionnych lopatočnych mašin, MAŠINOSTROJENIE Moskva, 1986

Z. Linhart, J. Kamenický: Konstrukce leteckých motorů, učebnice U 781/I, VA Brno

Technická dokumentace firmy WALTER a.s. Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10751402.html