Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2332992 KZ 4 0P+5C
Garant předmětu:
Aleš Herman
Přednášející:
Aleš Herman
Cvičící:
Bohumír Bednář, Barbora Bryksí Stunová, Jaroslav Červený, Tomáš Gurčík, Zdeněk Hazdra, Aleš Herman, Lukáš Holub, Michal Jarkovský, Ladislav Kolařík, Marie Kolaříková, Zdeněk Kopanica, Viktor Kreibich, Antonín Kříž, Jan Kudláček, Jiří Kuchař, Milan Němec, Vít Novák, Maxim Puchnin, Pavel Rohan, Miroslav Sahul, František Tatíček, Michal Valeš, Ondřej Vrátný, Jindřich Zeman
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače v ucelené formě s činnostmi souvisejícími s přípravou výroby strojních součástí, s důrazem na dosažení požadované jakosti a hospodárnosti výroby. Výchozím polotovarem může být výlisek, výkovek, odlitek nebo svařenec. Posluchači navrhují výrobní postup, potřebné nástroje, přípravky, materiál, strojní zařízení, upravují tvar s ohledem na výrobní technologii, stanovují technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy. V závěru provádějí kalkulaci nákladů a navrhují výhodnější výrobní varianty.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zadání výkresu součásti, specifikace požadavků na jakost, požadovaného počtu kusů a vybavení pracoviště.

2. Úpravy výrobku z hlediska technologičnosti výroby polotovaru

3. Návrh technologického postupu výroby polotovaru

4. Návrh technologických podmínek, kalkulace, výpočty

5. Návrh potřebných nástrojů

6. Posouzení výrobku z hlediska technologičnosti obrábění

7. Návrh technologického postupu obrábění výrobku nebo nástroje

8. Návrh potřebného strojního vybavení, pomůcek a měřidel

9. Kalkulace spotřeby času při obrábění

10. Specifikace nákladů na výrobní proces (přímých i nepřímých)

11. Propočet jednotlivých nákladových položek procesu, vč. přípravy výroby

12. Návrh na úpravu procesu směřující ke snížení nákladů

13. Zpracování síťového grafu projektu

14. Prezentace a hodnocení projektu

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:D1-266
Herman A.
12:30–16:45
(paralelka 1)
Dejvice
Posluchárna 266
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10750802.html