Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná optika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361098 Z,ZK 5 3P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přednášky z moderní optiky, aplikace v přístrojové technice.

Požadavky:

Účast na cvičeních, vypracování daných úloh.

Osnova přednášek:

Zákon lomu a odrazu, základy geometrické optiky, optické zobrazení. Optické prvky, čočky, hranoly, zrcadla, mřížky. Monochromatické a barevné vady. Interference světla a difrakce světla. Základní aplikace v optických přístrojích. Stavba a vlastnosti přístrojů lupa, okulár, mikroskop dalekohled, fotografický přístroj, astronomické teleskopy, RTG optika.

Osnova cvičení:

Aplikace základních zákonů moderní optiky v příkladech a přístrojích.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bumbálek, J., Základy technické optiky, skriptum ČVUT, Praha ???

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10745702.html