Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aerodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221139 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Základní poznatky z vnější a vnitřní letecké i průmyslové aerodynamiky: Zákonitosti dynamiky plynů a jejich aplikace v aerodynamice. Měření rychlostí v nízko rychlostních a vysokorychlostních proudových polích. Aerodynamické součinitele a podobnostní čísla, principy modelových měření v aerodynamických tunelech. Aerodynamické charakteristiky profilů, křídel a letounu (podzvukové, transsonické a nadzvukové obtékání). Proudění v difuzorech, tryskách a mřížích.

Požadavky:

Mechanika tekutin.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit základům aerodynamiky.

Studijní materiály:

Brož V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 1981

Anderson, J. D. Jr., : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007

Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005

Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004

Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10745002.html