Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spalování a kotle

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151010 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje poznatky získané při výuce předmětu Spalovací zařízení a kotle, jeho dřívější absolvování však není podmínkou. Jsou probírány základní principy spalování paliv v průmyslových ohništích a koncepční řešení spalovacích zařízení a kotlů včetně jejich pomocných zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Paliva, dokonalé a nedokonalé spalování.

Statika hoření.

Dynamika hoření.

Emise při spalování.

Rozdělení kotlů, konstrukční řešení, typy ohnišť

Příprava paliva před spalováním, sušení.

Spalovací zařízení, rošty. hořáky

Návrh ohniště

Výpočet sdílení tepla ve výhřevných plochách kotle

Fluidní kotle

Kotle na odpadní teplo a pro PPE

Pomocná zařízení kotle ? ventilátory, čerpadla, zařízení pro čištění spalin

Úprava vody

Osnova cvičení:

Paliva, dokonalé a nedokonalé spalování.

Statika hoření.

Dynamika hoření.

Emise při spalování.

Rozdělení kotlů, konstrukční řešení, typy ohnišť

Příprava paliva před spalováním, sušení.

Spalovací zařízení, rošty. hořáky

Návrh ohniště

Výpočet sdílení tepla ve výhřevných plochách kotle

Fluidní kotle

Kotle na odpadní teplo a pro PPE

Pomocná zařízení kotle ? ventilátory, čerpadla, zařízení pro čištění spalin

Úprava vody

Cíle studia:

Přiřazení paliva a spalovacího zařízení z hlediska vlastností paliva a parametrů parního nebo kapalinového kotle, velikosti jednotky a požadovaných emisních limitů.

Znalost základního výpočtového schématu pro palivovou a tepelnou bilanci kotle. Znalost vlastností hlavních fukčních a výměníkových částí kotle.

Studijní materiály:

?Černý V., Janeba B., Teyssler J.: Parní kotle. SNTL 1983

?Dlouhý T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skriptum ČVUT 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10743802.html