Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Experimentální aerodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121035 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět podává základní informace o organizaci aero a hydrodynamických experimentů od jejich přípravné fáze přes návrh, konstrukci a úpravy experimentálních zařízení až po zpracování výsledků experimentů a jejich prezentaci. Při tom je práce doplňována ukázkami zařízení i experimentů prováděných předními světovými i tuzemskými pracovišti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Experiment v Mechanice tekutin a aerodynamice.

2.Možnosti přenosu výsledků, teorie podobnosti.

3.Uspořádání experimentu podle výsledků podobnostního rozboru.

4.Experimentální zařízení pro mechaniku tekutin.

5.Vodní kanály a tratě.

6.Experimentální zařízení v aerodynamice.

7.Aerodynamické tunely a tratě.

8.Měřicí metody v mechanice tekutin.

9.Měřicí metody v aerodynamice.

10.Moderní měřicí metody - LDA, HWA.

11.Vizualizace proudění.

12.PIV.

13.Zpracování výsledků měření.

14.Ukázky významných tuzemských i světových pracovišť.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10743602.html