Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aerodynamika strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121032 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače se základy aerodynamického řešení strojů, převážně strojů lopatkových. Pozornost je věnována jak metodám experimentálním, tak numerickým. Důraz je kladen na samostatnou práci posluchače.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Lopatkové stroje. Lopatkové profilové mříže (geometrie, druhy, uspořádání)

2.Proudění v profilových a lopatkových mřížích (zákony,

charakteristiky)

3.Modely proudových polí v lopatkových mřížích.

4.Přímé úlohy řešení průtoku lopatkovými mřížemi.

5.Metody založené na potenciálním proudění.

6.Respektování stlačitelnosti, vazkosti a turbulence.

7.Experimentální metody řešení proudění v lopatkových mřížích.

8.Návrhové metody profilových a lopatkových mříží.

9.Metody založené na metodě singularit.

10.Metody hodografické.

11.Počítačové návrhové metody.

12.Optimalizace lopatkových a profilových mříží.

13.Speciální aerodynamické a hydrodynamické jevy (kavitace, kondenzace, ráz. vlny)

14.Experimentální výzkum proudění v lopatkových mřížích.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Citavý J., Nožička J.: Lopatkové mříže, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10743302.html