Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Objektově orientované programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371129 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje se základními principy OOP.

Výuka je zaměřena spíše prakticky, na aplikaci algoritmů při řešení inženýrských úloh. Příklady jsou prezentovány v jazyce Java.

Požadavky:

Předmět nepředpokládá žádné předběžné znalosti.

Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek. Zkouška je praktická a ústní. Praktická část zkoušky - napsat a odladit jednoduchý program z odpřednášeného učiva.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.

Osnova přednášek:

Java 1

NetBeans, JavaFX, basic I/O

Basic Syntax: Classes, Data Types, Variables, Operators

Methods

Decision Making, Loops

Loops - for, while and do...while

Numbers Class

String Class

String Buffer & String Builder Classes

Třída Math

Kryptografie

Historické šifry

Hledání prvočísel, Faktorizace

Symetrické šifry

Asymetrické šifry, RSA, útok MIM

Praktické použití: klíče, certifikát, podpis

Kvantová kryptografie

OOP

Primitivní a referenční typy, porovnání, kopie

Přetypování, překrytí

Dědičnost

Přeřízení

Polymorfismus

Abstrakce

Zapouzdření

Interface

Abstraktní třídy

Osnova cvičení:

Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh

Jednoduchý program

Číselné proměnné

Podmíněný příkaz. Timer.

Pole, cyklus, konstanty (i typované)

Texty, opendialog, a ...

Cykly, náhodné proměnné, třídění.

Druhé okno programu, další komponenty.

OnMouseMove, Canvas.

Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.

Tisk z programů v Delphi.

Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.

Cíle studia:

Výuka OOP na úrovni jazyků RAD a objektového programování.

Cílem je, zvládnout praktické aplikace OOP v programovacím jazyce.

Studijní materiály:

Doporučené studijní materiály jsou uvedeny v sylabech, které jsou k dispozici na ????? v sekci „Téma 01“

Poznámka:

Předmět předpokládá dobrou znalost programování v rozsahu AII

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10742102.html