Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letadlové soustavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221114 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Přehled drakových, motorových a energetických soustav.

Soustavy řízení letadla, řízené člověkem, automaticky, primární a sekundární řízení, s mechanickým, elektrickým a optickým přenosem, silové členy a jejich příslušenství.

Soustavy ovládání podvozků, uspořádání, řízení a stabilita podvozků, kola a pneumatiky. Brzdy a soustavy jejich ovládání. Soustavy zatahování podvozků.

Palivové soustavy, způsoby uskladnění, dodávky, plnění a vypouštění paliva, vzdušnění, měření parametrů paliva.

Soustavy na ochranu proti dešti a námraze, typy námrazy, tepelné, chemické, mechanické a elektromagnetické soustavy používané na její odstranění, způsoby indikace tvorby námrazy.

Hydraulické soustavy, uspořádání, typy soustav, principy činnosti, hydraulická kapalina, prvky soustavy, způsoby zálohování.

Pneumatické soustavy, silové pohony, přetlakování, klimatizace, další systémy, principy činnosti, prvky soustav, způsoby zálohování.

Nouzové soustavy, soustavy na záchranu posádky a pasažérů a protipožární soustavy.

Olejové soustavy, chladiče a vyměníky.

Požadavky:

Absolvování předmětů:

Stavba letadel

Pohon letadel

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout přehled o druzích letadlových drakových, motorových a energických soustav, jejich uspořádání, principech činnosti a způsobech použití.

Studijní materiály:

R. Sýkora: Palubní soustavy letadel, skripta VUT Brno, 1989

L. Smrček: Airoraft mechanical design and systems, skripta Glasgow University, 1993

A. Šulženko: Konstrukce letadel, SNTL Praha, 1953

V. I. Polikovskij: Letadlové hnací skupiny, SNTL Praha, 1956

L. E. Neville: Aircraft designers`data book, McGraw-Hill Book Company, N.Y., 1950

F. I. Skljanskij: Privod rulevych pověrchnostěj samoljotov, MAŠINOSTROJENIE, Moskva, 1974

F. Zálešák: Konstrukce a projektování letounů kap. 12, Řízení letounu , skripta VAAZ Brno, S-264 - poř. č. tisku 1966

kolektiv: Základy konstrukce a pevnosti letadel, skripta VAAZ Brno, S-2085 - poř. č. tisku 1977

kolektiv: Konstrukce a pevnost letadel - II. díl, skripta VAAZ Brno, S-2127-II - poř. č. tisku 1971

V. Věk: Letadlové systémy, Ediční středisko ČVUT Praha, 1995

Moir, I., Seabridge, A.: Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration, AIAA Education Series, USA, 2001

Currey, N.: Aircraft Landing Gear Design: Principles and Practices, AIAA Education Series, USA, 1988

Lombardo D.: Advanced Aircraft Systems, TAB Books, New York, 1993

Slavík, S.: Drak, systémy a nouzové vybavení letounů, učební texty dle JAR-ATPL, skripta pro fakultu dopravní ČVUT v Praze, Praha, 2004

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4

Manuály Boeing B 737; Airbus 310; 319, 320 a 321, ATR 42, 72 a další

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10738202.html