Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování výrobních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341057 Z,ZK 5 2P+1C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Projektování výrobních procesů. Etapy technologického projektování výroby. Koncentrace operací. Volba polotovaru. Řezné a nástřihové plány. Využití materiálu. Náklady. Přídavky. Základny. Faktory přesnosti výroby. Volba výrobního zařízení a nářadí z technického a ekonomického hlediska. Metody hodnocení variant technologických postupů. Využití RA. Rozbory součástkové základny. Třídění a třídníky. Využití PC. TPV pomocí PC. Systém ASEPO a ORTIM. Typová a skupinová technologie.Podmínky volby NC strojů. Optimální výrobnost. Optimální technologie výroby významných součástkových souborů.

Požadavky:

Znalost základů technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace. Vypracování semestrální práce.

Osnova přednášek:

1. Etapy a fáze technologického projektování. Operace jednoduché a složené. Stupeň koncentrace. Význam ukazatelů a třídění spotřeby času.

2. Tvorba a definice výrobních úkolů, nastavení vstupních parametrů (co vyrábět, v jakém množství, v jakém čase). Rozbor součástkové základny. Modul 1

3. Volba polotovaru pro výrobu součástí. Metody výroby. Spotřeba materiálu a jeho využití. Řezné a nástřihové plány. Náklady.

4. Druhy základen. Technologická základna. Přepočet rozměrových řetězců.

5. Přesnost výroby. Stanovení tolerancí a chyb. Pravděpodobnost dodržení rozměrů. Modul 3

6. Volba kusovníků, strojů, zařízení, nástrojů a nářadí z technického a ekonomického hlediska. Modul 3

7. Hodnocení variant technologického postupu. Respektování časové struktury a nákladů. Využití RA.

8. Kritická dávka, její stanovení pomocí Modulu 5.

9. Využití PC při automatickém sestavování technologických postupů. Systém ASEPO a SYSKLASS.

10. Aplikace systému ASEPO na konkrétních případech.

11. Technologické charakteristiky. Typová a skupinová technologie. Komplexní technologická standardizace. Standardní technologická místa. Podmínky pro NC stroje.

12. Optimální technologie výroby nejvýznamnějších součástkových souborů (součásti typu hřídelů, ozubená kola).

13. Využití technologií v interních montážích.

Osnova cvičení:

1. Zadání souboru součástí, vstupních dat. Rozbor technologičnosti konstrukce. Modul 1

2. Návrh optimální technologie výroby pro zadaný soubor součástí.

3. Návrh polotovaru, jeho výroby, určení přídavků na obrábění, normy spotřeby materiálu a stupně využití materiálu s využitím Modulu 3.

4. Návrh počtu a pořadí technologických i kontrolních operací.

5. Návrh druhu a velikosti strojů a zařízení pro výrobu.

6. Návrh nářadí (normální a speciální).

7. Technologické a technicko-ekonomické podmínky jednotlivých operací a úseků (spotřeba času, strojní časy a časy práce, časy jednotkové a dávkové).

Cíle studia:

Seznámit posluchače s moderní metodikou projektování výrobních procesů obrábění a montáže s přihlédnutím k volbě a ekonomickému způsobu výroby polotovaru.

Studijní materiály:

- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování procesů obrábění a montáží, skripta FS, ČVUT 1999

- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006

- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování výrobních procesů, skripta FS , Vydavatelství ČVUT 1992

- Podklady firem ASEPO a ORTIM

Poznámka:

(není)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10735102.html