Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2372992 KZ 4 0P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Projekt 2 pro navazující magisterské studium:

Semestrální práce jako rozšíření některého dříve, nebo současně studovaného předmětu, vyučovaného Ústavem přístrojové a řídicí techniky, v odpovídajícím rozsahu. Součástí práce je vyřešení zadaného problému, vytvoření závěrečné zprávy a prezentace (buď formou prezentace s využitím dataprojektoru před publikem, nebo vytvořením plakátu, nejlépe v ppt formátu). Informatický projekt je zpravidla zadáván k předmětům Python pro vědecké výpočty a řízení, Simulace biologických systémů, Algoritmy pro inženýrskou informatiku, Programování v jazyce Java nebo k databázovým předmětům. Projekt v oblasti řízení navazuje na některý z oborových předmětů ústavu a je určen jen studentům specializace.

Požadavky:

Vypracování zprávy, její obhájení, případně zveřejnění (např. na internetu).

Osnova přednášek:

nemá přednášky

Osnova cvičení:

Studenti dostávají individuální zadání které prezentují na posledních cvičeních a odevzdávají technickou zprávu.

Cíle studia:

Obhájit projekt. Případné drobné nedostatky mohou být zohledněny v rámci klasifikace.

Studijní materiály:

dle pokynů vedoucího projektu

Poznámka:

Zapisuje se buď současně s předměty, na které má vazbu, nebo po domluvě s vyučujícími dodatečně po jejich absolvování

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10734802.html