Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

CAD-CATIA v konstrukci strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2356009 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Základy práce v softwaru CATIA V5. Jde o 2D skicování, tvorbu a editaci 3D modelů, tvorbu sestav, generování 2D výkresů, výpočty metodou konečných prvků a simulace pohybů. (Nevhodné pro studenty oboru Výrobní technika a Výrobní stroje a zařízení, kteří danou látku probírají v povinné výuce.)

Požadavky:

Účast na cvičení a zvládnutí probírané látky.

Osnova přednášek:

K tomuto předmětu nejsou přednášky.

Osnova cvičení:

Prostředí a ovládání, skicování, referenční geometrie, 3D model (vysunutí, rotace, díra, závit, zaoblit, zkosit, úkos, tažení po křivce, skořepina, žebro, pole, zrcadlení, Booleovské operace, parametrické modelování, vlastnosti), sestava (vložení dílu, tvorba sestavy, vazby), 2D výkresy (pohled, řez, popis, detail, částečný řez, kótování), 2D výkresy sestav (pohled, řez, pozice, kusovník, šablony), MKP (generování sítě, okrajové podmínky, zatížení, interpretace výsledků), kinematická simulace (vložení sestavy, kinematické vazby, příkazy pro pohyb, rozpohybování).

Cíle studia:

Cílem tohoto volitelného předmětu jsou základy práce v softwaru CATIA. Jsou využívány především moduly pro tvorbu modelu (Part Design), sestavy (Assembly Design), výkresů (Drafting), MKP výpočty (Generative Structural Analysis) a kinematické simulace (DMU Kinematics).

Studijní materiály:

Podklady ze cvičení a dostupné podklady z www.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10731302.html