Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Holography

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E361079 Z,ZK 5 2P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přednášky z holografie pro pokročilé studenty v optice. V první části semestru přednášky, ve druhé části semestru práce v laboratoři - výroba hologramů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Co je to hologram, podstata 3D záznamu. Prostorové vnímání. Koherence.

2) Interference, difrakce. Emise spontánní a stimulovaná. Lasery - princip funkce, typy.

3) Hologram: záznam a rekonstrukce. Paraxiální a neparaxiální zobrazovací rovnice. Zvětšení, vady.

4) Typy hologramů: transmisní, reflexní, Denisjukův, Bentonův. Optická uspořádání pro záznam jednotlivých typů.

5) Difrakční účinnost hologramu. Lisované hologramy.

6) Požadavky na zdroje světla, aparaturu, záznamový materiál. Druhy záznamových materiálů. Fotografický proces.

7) Holografická interferometrie: metoda dvojexpozice, žívých proužků, time-average. Holografické optické prvky.

8) exkurze: firma Optaglio nebo holografické pracoviště AVČR

Osnova cvičení:

9) Výroba Denisjukova hologramu

10) Bentonův hologram - záznam H1

11) Bentonův hologram - záznam H2

12) Holointerferogram

13) Stereoportrét - záznam H1

14) Stereoportrét - záznam H2

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dvořáková P., Němcová Š., Václavík, P.: Holografie, skriptum ČVUT, Praha, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1064306.html