Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy použití počítačů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2372021 KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Počítačové sítě na fakultě - typy, přístupové možnosti, pravidla práce, síťově dostupné programové vybavení a informační systémy, e-mail. Operační systémy a jimi podporované programové systémy uživatelské podpory práce na osobních počítačích. Základní možnosti a standardy tvorby textů technické dokumentace a odborné prezentace programem MS Word. Uživatelská nestavení a principy aktivního využívání a přizpůsobení. Tabulkový procesor Excel a jeho využití ve specializovaných výpočtech, zpracování dat z experimentů, grafické prezentaci výsledků a databázovém zpracování informací. Další programy MS Office (informativně) a jejich využitelnost v inženýrských aktivitách. Stimulace k samostatnému, tvůrčímu a aktivnímu používání programových balíků při zpracování zadávaných referátů, doprovodných zpráv a projektů.

Požadavky:

Docházka, zpracování 5 úkolů zadaných na webu a splnění závěrečného testu.

Osnova přednášek:

Základní struktura technické dokumentace a používání textových editorů.

Vědecko-technické výpočty a používání různých systémů pro jejich realizaci.

Počítačové sítě, Internet, elektronická komunikace a informační systém fakulty.

Efektivní vyhledávání informací, knihovní zdroje fakulty.

Publikování jednoduchých technických dokumentů na Internetu.

Publikování dokumentů s grafickými prvky, formuláři a vědecko-technickými výpočty.

Publikování dokumentů s databázovými aplikacemi a mobilním prostředím.

Osnova cvičení:

Kontrola programového vybavení a studentských kont. Elektronická pošta.

Esej v programu Word s předepsanou strukturou.

Vědecko-technický výpočet s předepsanou strukturou.

Vyhledávání tématických informací, hledání v knihovních zdrojích fakulty.

Web stránka.

Web stránka. Dokončení Web stránky, její publikování, předvedení.

Kontrola odevzdaných dokumentů, závěrečný text.

Cíle studia:

Zvládnutí základních dovedností, nutných pro další studium na fakultě

Studijní materiály:

B. Šulc, R. Petrová, V. Hlaváč : Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování technických dokumentů. Skriptum. Nakladatelství ČVUT Praha.

P. Klán, J. Mindl, A. Štědrý, E. Rubešová : Chemická informatika: Úvod do používání Internetu. Učebnice Ústavu informatiky AV ČR.

P. Klán, O. Havle : Od individuálního využití sítě Internet k aplikacím v průmyslové automatizaci. Část 1: Základní způsoby využití Internetu jako informačního zdroje. Vydala Masarykova Akademie Práce, strojní společnost na ČVUT.

Poznámka:

<a href="http://www.fsid.cvut.cz/cz/u210/zpp/">www.fs.cvut.cz/zpp/</a>

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10616502.html