Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Umělá inteligence a neuronové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371076 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Olga Štěpánková
Přednášející:
Vladimír Hlaváč, Cyril Oswald, Olga Štěpánková
Cvičící:
Vladimír Hlaváč, Michal Kuchař, Cyril Oswald, Olga Štěpánková, Martin Vitoušek
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Studenti se v předmětu seznámí se základními úlohami v oblasti umělé inteligence a metodami jejich řešení. Obsahem předmětu je: Stavový prostor, metody jeho prohledávání a jejich složitost; Genetické algoritmy; Základní algoritmy strojového učení; Shlukování; Učení z klasifikovaných dat; Kombinace klasifikátorů; Základy formální výrokové a predikátové logiky jako nástrojů pro řešení úloh; Automatické dokazování teorémů - resoluční metoda; Neuronové sítě (MLP, CNN, RNN, LSTM), Hluboké učení.

Požadavky:

Otázkové okruhy ke zkoušce

1. Stavový prostor a metody pro jeho úplné prohledávání. A* algoritmus a jeho vlastnosti.

2. Využití stavového prostoru a jeho algoritmů při řešení úloh a plánování akcí.

3. Strojové učení. Typy úloh strojového učení.

4. Základní algoritmy pro shlukování a jejich praktické použití.

5. Základní algoritmus pro konstrukci rozhodovacího stromu a jeho použití.

6. Výroková logika, její syntax, sémantika a pojem logický důsledek.

7. Důkazové prostředky výrokové logiky – resoluce a její vlastnosti.

8. Použití výrokové logiky v praktických úlohách práce se znalostmi.

9. Neuronové sítě, základní principy perceptron, chybová funkce, back propagation, MLP.

10. Konvoluční neuronové sítě - princip konvoluce, architektura a typické operace, použití.

11. Genetické algoritmy - základní pojmy (populace, účelová funkce, cyklus GA). Porovnání evolučních a hejnových algoritmů.

Osnova přednášek:

1. Co je cílem UI, co nyní UI dokáže a jaký má vliv na společnost.

2. Stavový prostor a metody řešení typických úloh.

3. Stavový prostor – složitost prohledávání a jak jí čelit.

4. Genetické algoritmy - populace, křížení, účelová funkce a funkce přípustnosti, výběr. Cyklus GA. GA s genomem tvořeným reálnými čísly.

5. Genetické algoritmy - hledání strukturálních problémů, genetické programování (genotyp a fenotyp), Hejnové algoritmy.

6. Strojové učení a jeho základní algoritmy. Shlukování.

7. Učení z klasifikovaných dat. Kombinace klasifikátorů.

8. Teorie řešení úloh a využití formální logiky.

9. Výroková a predikátová logika

10. Automatické dokazování teorémů-resoluční metoda

11. Neuronové sítě, teorie, perceptron, MLP

12. Hluboké učení, konvoluční neuronové sítě, vliv architektury

13. Neuronové sítě pro zpracování přirozeného jazyka, RNN, LSTM; Transformers.

Osnova cvičení:

Témata cvičení následují témata přednášek.

Během semestru bude na cvičení zadáno celkem 5 samostatných prací z různých oblastí probírané látky. Na odevzdání práce má student 14 dní. Pokud je úkol odevzdán v termínu, může student z daného úkolu získat maximální počet bodů. Tento maximální počet se snižuje o 1 za každý den zpoždění oproti termínu odevzdání až do 0. Takto získané body jsou poté součástí celkového bodového ohodnocení u zkoušky.

Podmínky zápočtu:

Aktivní účast na 70 % cvičení a odevzdání 3 z 5 zadaných samostatných prací nejpozději do 14 dnů od začátku zkouškového období.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Mařík, Vladimír et al. Umělá intelligence (1) (kapitoly 1 až 3, 6,7). Praha: ACADEMIA, 1993 a 2000, ISBN: 80-200-0496-3

2. Russel, Stuart and Norvig, Peter (2022 – the 4th edition) (parts of chapters 2, 3, 6, 7, 10, 18). Artificial Intelligence: A Modern Approach (Prentice Hall, 1995 – the 1st edition), ISBN 978-0134610993.

3. Zelinka, Ivan et al. Evoluční výpočetní techniky: principy a aplikace (kapitola 11). Praha: BEN - technická literatura, 2009. 533 s. ISBN 978-80-7300-218-3.

4. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Deep Learning. MIT Press, 2016. [online] Available: https://www.deeplearningbook.org/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C2-133
Štěpánková O.
Oswald C.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 133
místnost T4:C1-308
Oswald C.
Vitoušek M.

12:30–14:00
(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308
Čt
místnost T4:C1-308
Oswald C.
Kuchař M.

09:00–10:30
(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř 12110.3 - 308

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10602102.html