Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Identifikace soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371075 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních identifikačních metod pro získání matematického popisu deterministického nebo stochastického sytému. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace především lineárních stochastických i deterministických dynamických systémů a na několika příkladech je vysvětlena i analytická identifikace využívající matematicko-fyzikální analýzy. Uvedené identifikační postupy jsou soustředěny především na nejčastěji v praxi využívané metody.

Požadavky:

1.Základní pojmy z identifikace;

2.Analytická a experimentální identifikace;

3.Typy modelů, parametrické a neparametrické modely;

4.Experimentální identifikace využitím deterministických signálů;

5.Parametrizace přechodových, impulsních and frekvenčních charakteristik;

6.Základní pojmy z pravděpodobnosti a stochastických procesů;

7.Off-line a on-line identifikace stochastických procesů;

8.Metoda nejmenších čtverců;

9.Modely ARMA, AR, MA,ARX,OE, ARMAX,BJ.

Osnova přednášek:

Základní pojmy; analytická a experimentální identifikace; klasifikace modelů; parametrické a neparametrické modely; experimentální identifikace pomocí deterministických signálů; parametrizace přechodových, impulsních a frekvenčních charakteristik, základní pojmy z pravděpodobnosti a stochastických procesů, off-line i on-line identifikace stochastických systémů pro určení struktury a parametrů modelu, modely ARMA, AR, MA,ARX,OE,ARMAX,BJ.

Osnova cvičení:

Řešení 3 základních úkolů:

1) Identifikace využitím matematicko-fyzikální analýzy.

2) Odhad struktury a parametrů lineárního procesu pomocí generovaného deterministického signálu.

3) Identifikace stochastického procesu pomocí experimentální identifikace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Hofreiter, M.: Identifikace systémů I, ČVUT v Praze, 2009, 202 s. ISBN 978-80-01-04228-1

P.Noskievič: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s.,1999

J.Soukup, R.Petrová: Identifikace soustav, Skriptum ČVUT, Praha, 2004

L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10602002.html