Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování informačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371074 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Obecné otázky projektování systémů a meze počítačové podpory projektování. Globální charakteristiky systémů a programů. Softwarová fyzika. Přístupy k analýze a k návrhu programových systémů. Přehled metodologií a modelovacích technik analýzy systémů: T. De Marco, Yourdonova strukturovaná analýza, SSADM, OOA, OOSE, OMT. Systémy CASE, jejich rozdělení. Práce se systémy SELECT OMT a Rational Rose 98. (Pro oborové studium Přístrojová a řídicí technika)

Požadavky:

1.Objektově orientované metodologie analýzy a návrhu programových systémů.

2.Metodologie OMT.

3.UML jako modelovací prostředek. (Celková charakteristika).4.Objektový diagram UML.

5.Stavový diagram UML.

6.Sekvenční diagram UML. (Příklad).

7.Diagram aktivit a diagram spolupráce.

10.Řešení analýzy a návrhu složitého programového celku (včetně užití „use cases“).

11.Vyžití UML pro konceptuální navrhování.

12.CASE systémy.

13.Rational Rose EE.

Osnova přednášek:

23.2. Úvod do předmětu. Objektově orientované metodologie. OMT.

2.3. Metodologie analýzy a návrhu. OMT.

9.3. OMT - teorie.

16.3 OMT příklady.

23.3. UML Use cases, diagram tříd, stavový diagram.

30.3. UML - sekvenční diagram, dokončení UML.

6.4. UML - aplikace.

13.4.

20.4. Děkanský den.

27.4.

4.5.

11.5. Náhradní výuka za pondělí.

18.5.

25.5. Závěr přednášek.

Cvičení:

23.2. Metodologie analýzy a návrhu. OMT.

2.3. Metodologie analýzy a návrhu. OMT.

9.3. OMT - teorie.

16.3 OMT příklady.

23.3. UML aplikace

30.3. UML - aplikace

6.4. UML - aplikace, zadáná seminárních prací.

13.4. 1. Kontrolní den.

20.4. Děkanský den.

27.4. 2. Kontrolní den.

4.5.

11.5. Náhradní výuka za pondělí.

18.5. Odevzdání seminárních prací

25.5. Zápočty.

Osnova cvičení:

C1. Objektově orientované metodologie. OMT.

C2. Metodologie analýzy a návrhu. OMT. Příklady.

C3. UML. Třídový diagram.

C4. UML. Stavový diagram.

C5. UML. Sekvenční diagramy.

C6. UML pro konceptuální navrhování.

C7. Rational Rose.

C8. Rational Rose.

C9. Ukázky a řešení generování kódu.

C10. Aplikace. Zadání seminárních prací.

C11. Aplikace. První kontrolní den testování postupu seminárních prací.

C12. Aplikace.

C13. Formálně logická cesta.

C14. Odevzdání seminárních prací. Zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bíla, Král, Šmíd, Hlaváč, Informační technologie:Databázové a znalostní systémy, ČVUT, Praha,2009.

2. Drbal, P.: Metodologie OMT. I a II. díl. VŠE, Praha, 2000.

3. Richta, K. a Sochor, J.: Softwarové inženýrství 1. ČVUT, Praha, 1996.

4.Novitzká, V. a Novitzký, V.: Lze automatizovat programování počítačů? Automatizace, č.12, 2001. s. 762-767.

5. Schmuller, J.: Myslíme v jazyce UML. Grada Publishing, Praha, 2001.

6.Meilir Page-Jones. : Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Grada Publishing, Praha, 2001.

Doplňková literatura:

Mařík a kol.: Umělá inteligence 1. Academia, Praha, 1997.

Poznámka:

http://www.fsid.cvut.cz/cz/u210/pis/

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10601902.html