Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstruktivní geometrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011018 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Ivana Linkeová
Přednášející:
Jan Halama, Martin Hanek, Marta Hlavová, Milana Kittlerová, Ivana Linkeová, Nikola Pajerová, Vladimír Prokop, David Trdlička
Cvičící:
Jaroslav Cibulka, Jan Halama, Martin Hanek, Marta Hlavová, Milana Kittlerová, Ivana Linkeová, Nikola Pajerová, Vladimír Prokop, David Trdlička
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět se zabývá nejen klasickou konstruktivní geometrií v prostoru – křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy, ale i analytickou prostorovou geometrií a rovinnou kinematickou geometrií.

Požadavky:
Osnova přednášek:

je možná změna pořadí (i vyřazení některých témat)

• Analytická geometrie: přímka, rovina, polohové a metrické úlohy, kvadratické plochy.

• Promítací metody: vlastnosti promítání, Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, technická isomerie.

• Kinematická geometrie: určení pohybu, konstrukce trajektorií a obálek, pól pohybu, vratný pohyb, polodie, cyklické pohyby.

• Rotační plochy: definice, bod na ploše, tečná rovina v bodě tvořící křivky, normála v obecném bodě, plochy dané meridiánem, konstrukce hlavního meridiánu, rotační kvadriky, anuloid, jednodílný hyperboloid

• Rotační plochy: řezy promítací rovinou, průniky (osy rovnoběžné a různoběžné), rozpad průniku.

• Šroubovice: určení, průsečíky s rovinou rovnoběžnou s osou nebo kolmou k ose, konstrukce a vlastnosti tečen, parametrické rovnice.

• Šroubové plochy: definice, bod na ploše, tečná rovina v bodě tvořící křivky plochy, hlavní meridián, čelní řez, šroubové plochy přímkové, cyklické.

• Rozvinutelné plochy: podmínky rozvinutí, rozvinutí kuželových a válcových ploch, přechodové plochy mezi lomenou čarou a křivkou, mezi dvěma křivkami a jejich rozvinutí.

•Obalové plochy: základní pojmy, charakteristika obalové plochy vzniklé elementárním pohybem kulové plochy a roviny, charakteristika obalové plochy vzniklé rotací rotační plochy, hlavní meridián obalové plochy.

Osnova cvičení:

kopíruje přednášky ;)

Cíle studia:
Studijní materiály:

https://mat.fs.cvut.cz/kg/skripta.html

https://users.fs.cvut.cz/ivana.linkeova/kg/ApGeom/content.htm

Poznámka:
Další informace:
http://mat.fs.cvut.cz/p_kongo/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-214
Hlavová M.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
Út
St
místnost KN:A-404
Prokop V.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Cibulka J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Prokop V.
17:45–19:15
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Prokop V.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Cibulka J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Prokop V.
17:45–19:15
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Hlavová M.
16:00–17:30
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Hlavová M.
16:00–17:30
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
Čt
místnost KN:A-404
Kittlerová M.
09:00–10:30
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-214
Hanek M.
13:15–15:45
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-404
Kittlerová M.
09:00–10:30
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Pajerová N.
10:45–12:15
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-108
Pajerová N.
09:00–10:30
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-404
Pajerová N.
10:45–12:15
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404

místnost KN:A-404
Hanek M.
07:15–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Trdlička D.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Hanek M.
07:15–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-404
Trdlička D.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Posluchárna KA404
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10592502.html