Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algoritmy pro inženýrskou informatiku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371014 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje se základními algoritmy.

Výuka je zaměřena spíše prakticky, na aplikaci algoritmů při řešení inženýrských úloh. Příklady jsou prezentovány v jazyce Java.

Požadavky:

Předmět nepředpokládá žádné předběžné znalosti.

Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek. Zkouška je praktická a ústní. Praktická část zkoušky - napsat a odladit jednoduchý program z odpřednášeného učiva.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.

Osnova přednášek:

Pro úplné laiky

Jak počítá počítač

OOP - hodně zjednodušený úvod

Java 1

NetBeans, JavaFX, basic I/O

Basic Syntax: Classes, Data Types, Variables, Operators

Methods

Decision Making, Loops

Loops - for, while and do...while

Numbers Class

String Class

String Buffer & String Builder Classes

Třída Math

Rekurze

Základní datové struktury

Fronta, zásobník, Halda, Strom

Stromy

Terminologie. Realizace polem, haldou, dynamicky

Hufmannův strom

Binární stromy: hledání, vkládání

AVL stromy: hledání, vkládání

2-3-4 stromy, 2-3 stromy, B-stromy, červeno-černé stromy

Seznamy

Lineární spojový seznam, Vkládání na začátek, za konec

Vkládání na značku, před značku. Odebírání za značkou, na značce.

Zvláštní druhy seznamů.

Hledání

Přímé, lineární, půlením

Metoda transformace klíče

Řazení (=třídění)

BubbleSort, ShakeSort, ShellSort, InsertSort

QuickSort

Řazení v lineárním čase

CountingSort

BucketSort

Asymetrické šifry, RSA, útok MIM

Praktické použití: klíče, certifikát, podpis

(Obsah přednášek podrobněji na www.fs.cvut.cz/cz/U12110/aii).

Osnova cvičení:

Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh

Jednoduchý program

Číselné proměnné

Podmíněný příkaz. Timer.

Pole, cyklus, konstanty (i typované)

Texty, opendialog, a ...

Cykly, náhodné proměnné, třídění.

Druhé okno programu, další komponenty.

OnMouseMove, Canvas.

Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.

Tisk z programů v Delphi.

Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučené studijní materiály jsou uvedeny v sylabech, které jsou k dispozici na ????? v sekci „Téma 01“

Poznámka:

viz web

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10580502.html