Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie a metodika obrábění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341012 Z,ZK 5 3P+0C+2L česky
Garant předmětu:
Jan Mádl
Přednášející:
Jan Mádl, Pavel Zeman
Cvičící:
Zdeněk Pitrmuc, Jan Podaný, Vítězslav Rázek, Pavel Zeman
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Mechanika tvoření třísky, primární a sekundární deformace při tvoření třísky, tvoření nárůstku, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění povrchu, vliv geometrie břitu na tyto jevy, síly, chvění a teploty při obrábění, příčiny a formy opotřebení břitu, trvanlivost nástroje, obrobitelnost, řezivost a řezné prostředí.

Požadavky:

Znalosti metod technologií obrábění.

Osnova přednášek:

1. Mechanika tvoření třísky, deformační oblasti při tvoření třísky, oblasti vhodného utváření třísky.

2. Vliv materiálu, geometrie břitu, řezných podmínek a dalších faktorů na oblast primární plastické deformace a důsledky na obráběcí proces.

3. Sekundární plastická deformace, tvorba nárůstku u různých materiálů a důsledky na obráběcí proces.

4. Minimální tloušťka odřezávané vrstv, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění v obrobené ploše.

5. Minimální tloušťka odřezávané vrstv, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění v obrobené ploše.

6. Síly, krouticí moment a výkony při obrábění, jejich výpočet a vliv pracovních parametrů.

7. Chvění při obrábění a vliv pracovních parametrů na chvění.

8. Teplo a teplota řezání a vliv pracovních podmínek na tyto jevy.

9. Příčiny a formy opotřebení.

10. Vliv pracovních parametrů na opotřebení břitu.

11. Optimální velikost opotřebení při hrubování a obrábění na čisto.

12. Travanlivost a životnost nástroje, vliv pracovních podmínek.

13. Obrobitelnost a řezivost. Řezné prostředí.

Osnova cvičení:

1. Mechanika tvoření třísky, oblasti vhodného utváření třísky.

2. Experimentální stanovení závislosti koeficientu pěchování na řezné rychlosti.

3. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.

4. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.

5. Měření sil a krouticího momentu v závislosti na řezných podmínkách a vyhodnocení empirických závislostí, určení závislosti měrného řezného odporu na posuvu.

6. Určení vlivu vybraných parametrů na samobuzené kmitání.

7. Stanovení závislosti teploty řezání na řezných podmínkách.

8. Stanovení závislosti teploty řezání na řezných podmínkách.

9. Měření opotřebení řezných nástrojů.

10. Vyhodnocení závislostí velikosti opotřebení na čase obrábění.

11. Stanovení optimální velkosti opotřebení břitu při hrubování a obrábění na čisto.

12. Určení jednoduchého Taylorova vztahu.

13. Experimentální určení obrobitelnosti materiálů různými metodami. Testování řezného prostředí - procesních kapalin.

Cíle studia:

Hlubší znalosti z principů technologie obrábění a jejich aplikace v praxi.

Studijní materiály:

Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41012
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-133
Mádl J.
Zeman P.

08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 133
místnost T4:E3-27
Zeman P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř obrábění 12134
místnost T4:E3-27
Pitrmuc Z.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř obrábění 12134
místnost T4:E3-27
Pitrmuc Z.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř obrábění 12134
místnost T4:E3-27
Podaný J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř obrábění 12134
St
místnost T4:E3-27
Rázek V.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř obrábění 12134
místnost T4:E3-27
Pitrmuc Z.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř obrábění 12134
místnost T4:E3-27
Podaný J.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř obrábění 12134
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10576502.html