Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Svařitelnost a metalurgie svařování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2334001 Z,ZK 4 2P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Struktura a metalurgie svarového spoje. Svařovací tepelný cyklus a teplotní pole. Tepelně ovlivněná oblast a vnesené teplo. Tepelné zpracování svarových spojů. Využití ARA digramů při svařování. Definice svařitelnosti a metody jejího posouzení. Celistvost svarového spoje - typy trhlin ve svarových spojích (faktory ovlivňující jejich vznik). Výpočet náchylnosti na vznik trhlin a technologické zkoušky svařitelnosti. Svařitelnost kovových materiálů (jednotlivé typy ocelí, neželezné kovy a jejich slitiny - měď, nikl, hliník, hořčík, titan, zirkon, wolfram, molybden apod.). Svařování litin a ocelí na odlitky. Svařování materiálů pro použití za vysokých (žáruvzdornost, žárupevnost, tečení) a za nízkých (kryogenních) teplot. Vytváření heterogenních spojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986

Kolektiv autorů : Materiály a jejich svařitelnost, Zeross, Ostrava, 2000

Hrivňák, I.: Zvaritelnost ocelí, Alfa, Bratislava, 1979

Hrivňák, I.: Teoria zvaritelnosti kovov a zliatin, Bratislava, VEDA, 1989

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10575102.html