Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologie výrobních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2333006 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Ekologie, vědní základ problematiky, vymezení pojmů,vývoj, vztah k ostatním vědám, vztahy organismu a prostředí, adaptace, stress. Odpadní produkty z procesů strojírenských technologií,ekologická problematika technologií svařování, ekologická problematika technologií povrchových úprav. Energie a ekologie, zdroje a výroba elektrické energie z pohledu ekologie, obnovitelné zdroje energie. Ekologická legislativa v oblasti strojírenství z pohledu platných předpisů v ČR a Evropské unii, informace o IPPC - integrovaná prevence. Likvidace odpadních produktů z procesů strojírenských technologií, čištění a úpravy průmyslových odpadních vod, bezodpadové technologie, ochrana čistoty ovzduší.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Ekologie, vědní základ problematiky, vymezení pojmů,vývoj, vztah k ostatním vědám, vztahy organismu a prostředí, adaptace, stress.

2. Ekologie výrobních procesů obrábění.

3. Ekologie výrobních procesů tváření.

4. Odpadní produkty z procesů strojírenských technologií,ekologická problematika technologií svařování, ekologická problematika technologií povrchových úprav.

5. Energie a ekologie, zdroje a výroba elektrické energie z pohledu ekologie, obnovitelné zdroje energie.

6. Ekologická legislativa v oblasti strojírenství z pohledu platných předpisů v ČR a Evropské unii, informace o IPPC - integrovaná prevence.

7. Likvidace odpadních produktů z procesů strojírenských technologií, čištění a úpravy průmyslových odpadních vod, bezodpadové technologie, ochrana čistoty ovzduší.

Osnova cvičení:

1. Organizační záležitosti. Bezpečnost práce v laboratořích a v provozech při exkurzích. Podmínky zápočtu. Referáty a jejich téma. Shrnutí první přednášky: Ekologie a výrobní procesy ve strojírenství.

2. Problematika řezných kapalin. Laboratorní ukázky a cvičení.

3. Problematiky výroby energie a bezpečnosti jaderné energetiky. Školní jaderný reaktor VR - 1. (FJFI - ČVUT), Praha 8 - Troja, V Holešovičkách 2.

4. Problematika čištění odpadních vod. Čistírna odpadních vod PVK a.s. Praha 6, Papírenská 6.

5. Obnovitelné zdroje energie. Využití energie Slunce. Video. Fotovoltaika, Tepelné čerpadlo.

6. Výroba pitné vody. Pražské vodovody a kanalizace, vodárenský komplex Želivka (Podolí). Odpadové hospodářství strojírenského podniku.

7. Ekologie výrobních procesů z pohledu platné legislativy. Strojírenské technologie a pracovní prostředí.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10574802.html