Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologičnost konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331055 Z,ZK 4 3P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Analýza konstrukce výrobků. Posuzování výrobků z hlediska funkce, materiálu, způsobu výroby a montáže, kvality, spolehlivosti, obsluhy a údržby. Ukazatelé technologičnosti. Volba materiálu s ohledem na technologii výroby. Volba polotovarů. Technologičnost odlitků, tvářených výrobků a polotovarů, výrobků z plastů, svařenců, výrobků práškové metalurgie, lepených a pájených dílů. Konstrukce součástí z hlediska ochrany proti korozi a opotřebení. Technologičnost obrábění a montáže. posuzování technologických variant výroby součástí. Volba optimálních technologií. (Není určeno pro oborové studium Strojírenská technologie a pro oborové studium Výrobní a inovační inženýrství)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10574402.html