Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce a projektování motorů II. W

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2221051 Z,ZK 7 5P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Komory přídavného spalování pro nízké a vysoké nadzvukové rychlosti. Vibrační hoření, ovládání. Regulovatelné výstupní trysky. Obraceče tahu, vektorové řízení. Chlazení žárových částí - druhy chlazení, bilance ztrát. Součinitelé přestupu tepla, teplotní pole v materiálu součásti. Životnost, materiály a speciální technologie. Osové turbiny - druhy, charakteristiky, návrhové podklady a postupy. Mnohostupňové a birotativní konstrukce. Radiálně osové turbiny - návrhové podklady a postupy, oblasti použití. Osově radiální stupně kompresorů - charakteristiky, návrhové podklady a postupy. Konstrukce rotorů a difuzorů. Smíšené kompresory. Vrtule, ventilátory a dmychadla, oblasti použití, charakteristiky, ovládání. Reduktory LTM - koncepce, konstrukční optimalizace. Protihluková opatření, akustická únava, konstrukční tlumení. Příslušenství LTM. Spouštěče a rozběhová ústrojí. Kontrolní a diagnostická výbava, čidla, registrační přístroje.(Pro zaměření individuálního studia Letecké motory)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Pro zaměření „Letecké motory“ dle smlouvy s WALTER, a.s.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10556102.html