Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie motorů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221046 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Druhy energie a jejich transformace. Tepelný motor, tepelné oběhy, tepelná účinnost. Tepelná schémata pístových a proudových motorů, vlastnosti jejich tepelných oběhů. Výpočty reálných tepelných oběhů motorů pístových a proudových. Optimalizace navrhovaných parametrů tepelných oběhů. Termofyzikální vlastnosti vzduchu a spalin. Spalování uhlovodíkového paliva, spalovací komory a jejich charakteristiky, tvorba škodlivin. Lopatkové stroje, princip činnosti, rozdělení. Kompresor a jeho charakteristiky. Turbina a její charakteristiky. Vstupní ústrojí proudových motorů a jejich průtokové charakteristiky. Dvouproudové motory a motory ventilátorové. Škrtící, výškové a rychlostní charakteristiky pístových a turbinových motorů. Generace hluku v turbinových motorech a způsob jeho snižování. Mimonávrhové pracovní režimy turbinových motorů, přechodové pracovní režimy, role automatického řízení motoru. Spouštění motoru.

Požadavky:

Absolvování předmětů:

Mechanika tekutin,

termodynamika,

Pohon letadel,

Aerodynamika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit procesy energetických transformací v letadlových pístových a turbínových motorech a podrobně popsat průběhy stavových změn v pracovních plynech při průtoku vzduchu, paliva a spalin motorem. Pochopit funkci proudových strojů, zejména osového a odstředivého lopatkového kompresoru a osové turbíny a to jak z hlediska vnitřní aerotermodynamiky, tak I z hlediska jejich provozních charakteristik. Pochopit funkci spalovací komory, tvorby směsi a spalování, a jejích charakteristik. Naučit se navrhovat tepelná schemata turbínových motorů, jeich tepelné oběhy pro zadaný návrhový letový režim, provést návrh vzduchové cesty turbínového motoru na střední proudnici a stanovit jeho výkonové charakteristiky. Pochopit spolupráci všech pracovních modulů turbínového motoru a orientovat se v jeho pracovních charakteristikách. Pochopit práci turbínového motoru v mimonávrhových provozních režimech a pocopit funkci automatického řízení motoru.

Studijní materiály:

Jerie J.: Teorie motorů, skripta ČVUT, 1996

Hanus D.: Pohon letadel, skripta ČVUT, 1991

Adamec J., Hanus D., Kocáb J., Maršálek J., Třetina K.: Pohonná jednotka, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006

Mattingly J.D.: Elements of Gas Turbine Propulsion, McGraw-Hill, Inc., 1996

Poznámka:

Pro zaměření „Letecké motory“ dle smlouvy s WALTER, a.s.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10555402.html