Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aerodynamika a mechanika letu W

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221043 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je vstupem do oborového studia letadlové techniky. V návaznosti na příslušné předměty bakalářského studia seznamuje studenty se základními pojmy z oboru, s principy létání a pohybu letadel v zemské atmosféře.

Základní zákonitosti dynamiky plynů a jejich aplikace v letecké aerodynamice. Síly a momenty vznikající na obtékaných tělesech. profil a nosná plocha. Geometrické charakteristiky. Proudová pole vznikající při obtékání profilů a křídel. Tlakové a rychlostní rozložení. Aerodynamické charakteristiky profilů a křídel (vztlak, odpor, momentové charakteristiky). Prostředky pro zvýšení vztlaku. Vývoj profilů. Obtékání profilu a křídla ve specifických rychlostních oblastech (nízké rychlosti, podzvukové, nadzvukové a transsonické obtékání). Letoun a jeho aerodynamické charakteristiky. Přehled základních výkonů letounu v ustálených a neustálených režimech. Letové vlastnosti a jejich systematika. Stabilita letounu. Řiditelnost letounu (ovladatelnost, obratnost).(Pro zaměření individuálního studia Letecké motory)

Požadavky:

Fyzika I Alfa, Fyzika II Alfa, Mechanika III Alfa, Termomechanika Alfa, Mechanika tekutin Alfa.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, vlastnosti kapalin a plynů, rozdělení aerodynamiky a mechaniky letu.

2. Vlastnosti zemské atmosféry, Mezinárodní standardní atmosféra.

3. Aerodynamické síly, momenty a součinitele, souřadnicové soustavy, rovnováha sil na letounu.

4. Základní fyzikální zákony pro popis proudění plynů.

5. Aerometrické stanovení základních letových veličin (měření rychlosti a výšky letu).

6. Geometrické charakteristiky, proudové pole a obtékání aerodynamického profilu, křídla a letounu.

7. Aerodynamické profily a jejich vztlakové, odporové a momentové charakteristiky.

8. Aerodynamické profily a jejich vztlakové, odporové a momentové charakteristiky. Profilové řady.

9. Základy aerodynamiky nosné plochy, obtékání křídla konečného rozpětí, indukovaný odpor.

10. Rozložení vztlaku po rozpětí křídla, Schrenkova metoda, maximální vztlak a aerodynamické charakteristiky křídla.

11. Základy aerodynamiky letounu, prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu letounu.

12. Základy aerodynamiky vrtule a rotující nosné plochy.

13. Základní rovnováha sil a letové výkony v ustáleném horizontálním letu.

Osnova cvičení:

1.Motivační úvod

2.Mezinárodní standardní atmosféra

3.Měření rychlosti na letounu

4.Aerodynamické tunely

5.Laboratorní měření ? tlakové sondy, žhavený drátek

6.Rozložení tlaku na profilu, výpočet vztlaku a klopivého momentu

7.Vlastnosti profilů, profilové řady

8.Výpočty charakteristik základních typů profilů ? úvod do panelových metod

9.Úvod do CFD

10.Rozložení vztlaku po rozpětí křídla, Schrenkova metoda

11.Tahové a výkonové charakteristiky vrtule

Cíle studia:

Seznámení s fyzikálními principy vzniku aerodynamických sil, základními metodami pro jejich stanovení a úvod do mechaniky letu.

Studijní materiály:

?Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze

?Daněk V., Základy letu, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), Akademické nakladatelství CERM

?Tichopád V., Mechanika letu I., skripta FS ČVUT v Praze

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10555102.html