Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technické materiály I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321060 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a je volným pokračováním předmětů Nauka o materiálu I. a II. a Matriály 21. století. Studenti se seznámí s aplikacemi širokého spektra technických materiálů, přednášky budou doplněny i vyzvanými přednáškami odborníků z praxe.

Požadavky:

Účast na cvičeních a prezentace individuálního zadání

Osnova přednášek:

•Úvodní přednáška

•Korozivzdorné oceli a slitiny

•Materiály na odlitky

•Plasty ve strojírenství

•Biomateriály

•Povlakování

•Slitiny neželezných kovů

•Zpevňovací mechanismy kovových materiálů v praxi

•Kompozity ve strojírenství

•Přednáška odborníka z praxe

•Nové druhy kovových materiálů

•Konstrukční keramika

•Technické materiály, tak, jak už je znáte

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

•Označování ocelí

•Materiály na odlitky

•Plasty ve strojírenství

•Zpevňovací mechanismy kovových materiálů v praxi

•Prezentace studentů

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno: CERM, c1999. ISBN 80-720-4130-4.

[2]JANOVEC, J., J. CEJP a J. STEIDL. Perspektivní materiály. Vyd. 3., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3.

[3]NĚMEC, Milan, Bohumír BEDNÁŘ a Barbora BRYKSÍ STUNOVÁ. Teorie slévání. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06026-1.

Poznámka:

Povinný předmět pro bakalářské studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10530702.html