Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie a metodika slévání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331053 Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Vlastnosti roztavených slitin. Krystalizace slévárenských slitin. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí a jejich důsledky. Zásady nálitkování. Řízené tuhnutí odlitků. Interakce kovu s formou. Vady vznikající při smršťování. Šedá litina. Tvárná litina. Temperovaná litina. Litina s červíkovitým grafitem. Litiny pro speciální užití. Metalurgie oceli. Slitiny hliníku, hořčíku a titanu. Slitiny mědi.

Požadavky:

Technologie I

Osnova přednášek:

Vlastnosti tekutých kovů.

Plyny a vměstky v kovech.

Reakce mezi kovem a formou.

Vznik lité truktury.

Stahování slitin.

Metody nálitkování odlitků.

Smršťování - vznik trhlin, prasklin, deformací a vnitřních pnutí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

vytvořit souvislý základ pro pochopení slévárenských pochodů

Studijní materiály:

Němec,M.-Bednář,B.-Stunová,B.: Teorie slévání. Skriptum ČVUT

Plachý,J.-Němec,M.-Bednář.B.: Teorie slévání. Skriptum ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10522402.html