Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Termofyzikální vlastnosti tekutin

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2126024 Z 4 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Termodynamické vlastnosti látek. Schrödingerova rovnice. Statistická termodynamika. Rozdělovací funkce. Souvislost statistické a fenomenologické termodynamiky. Stavové rovnice plynů pro malé a větší hustoty. Termodynamické vlastnosti kapalin. Povrchové jevy. Transportní vlastnosti tekutin. Viskozita. Tepelná vodivost. Difuzivita. Závislost transportních vlastností na termodynamickém stavu systému. Termodynamické funkce směsí tekutin. Termochemická data. Disociace. Termodynamické funkce chemicky reagujících plynných směsí. Fázová rovnováha v jednosložkových soustavách. Podmínky fázové rovnováhy ve vícesložkových soustavách a v chemicky reagujících směsích.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10512902.html