Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy technologie II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2343010 Z 2 1P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1) Základní výrobní technologie, vývoj technologií obrábění a jejich dělení, základní pojmy

2) Geometrie řezných nástrojů – nástrojové roviny

3) Nástrojové materiály, povlaky, přehled, vlastnosti, použití, správná volba nástroje, kalkulace nákladů na nástroje

4) Obrábění rotačních ploch, dosahované parametry kvality – soustružení

5) Obrábění rovinných a tvarových ploch, dosahované parametry kvality – frézování

6) Upínání nástrojů a obrobků při soustružení a frézování

7) Opotřebení nástrojů, příčiny opotřebení nástrojů, průběh opotřebení, Taylorův vztah, predikce opotřebení

8) Teplota při obrábění, odvod tepla a tepelná bilance, síly při obrábění, utváření třísky, volba a optimalizace řezných podmínek

9) Obrábění otvorů – vrtání, vyhrubování, vystružování, vyvrtávání, obrážení, protahování, stroje a nástroje, upínání, dělení materiálu

10) Dokončování rotačních povrchů, broušení a další technologie pro dosažení nejvyšší kvality a přesnosti povrchů

11) Dokončování nerotačních povrchů, broušení a další technologie pro dosažení nejvyšší kvality a přesnosti povrchů

12) Dosahovaná rozměrová přesnost a kvalita povrchu základních výrobních technologií, základní prostředky pro kontrolu kvality

13) Technologický postup, ekonomika procesu obrábění, optimalizační postupy, výběr vhodné technologie

Osnova cvičení:

1) Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.

2) Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení.

3) Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje.

4) Praktická dílenská cvičení.

5) Praktická dílenská cvičení.

6) Praktická dílenská cvičení.

7) Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet.

Cíle studia:

Seznámení a praktické ověření základních pojmů strojírenské technologie v oblasti třískového obrábění. Seznámení se základní terminologií, normativními pojmy v aplikaci na jednotlivé základní způsoby obrábění. Osvojení základních technologických možností a vztahů pro technologické a ekonomické výpočty potřebné pro tvorbu technologických postupů a projektů.

Studijní materiály:

Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10508502.html