Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální technologie povrchových úprav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331020 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Technologie povrchových úprav, progresivní a netradiční technologie, měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní technika v řízení a kontrole provozů povrchových úprav, zjišťování a kontrola kvality povrchových úprav. Způsoby vytváření funkčních povlaků, jejich vlastnosti. Galvanické slitinové a kompozitní povlaky. Žárově stříkané povlaky a jejich složení. Žárové pokovení v roztavených kovech. Galvanoplastika, vylučování silných povlaků. Výroba forem pro strojírenské technologie metodami povrchových úprav. Povrchové úpravy v elektrotechnice a elektronice. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů. Povrchové úpravy proti žáru a otěru, kluzné povlaky. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Slitinové a kompozitní povlaky

3. Silné galvanické povlaky

4. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů

5. Povrchové úpravy v elektrotechnice

6. Povrchové úpravy se speciálními vlastnostmi

7. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.

Osnova cvičení:

1. Kompozitní a funkční povlaky, otěruvzdornost a měření součinitele tření Galvanické pokovení

2. Žárové stříkání (metalizace)

3. Tampónové pokovení

4. Detekce zbytkového zamaštění

5. Konverzní vrstvy, inhibitory koroze

6. Shlédnutí instruktážních filmů na videu

7. Závěrečné cvičení

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními a progresivními technologiemi povrchových úprav používaných ve strojírenství.

Studijní materiály:

1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

2. Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.

3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.

4. Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10491102.html