Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optoelektronická zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361046 Z,ZK 5 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Úvod do optoelektroniky a fotoniky. Základy zdrojů a detektorů záření a přenosu energie elektromagnetickým zářením. Základy vláknové optiky.

Požadavky:

Účast na cvičeních, vypracování daných úloh.

Osnova přednášek:

Základní veličiny a jednotky pro popis šíření energie elektromagnetickým zářením. Teplotní zdroje a vyzařování, Planckův zákon, Stefan-Boltzmanův zákon, Wienův posouvací zákon. Detektory záření, polovodičové detektory. Vláknová optika, vlastnosti a aplikace.

Osnova cvičení:

Aplikace zdrojů a detektorů záření a vláknové optiky v příkladech.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bumbálek, J., Základy technické optiky, skriptum ČVUT, Praha

Poznámka:

PV předmět oboru BRI

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10481302.html