Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Electrical Machines and Drives

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141503 Z,ZK 5 2P+0C+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Electrical power and energy. Calculation, measurement, power factor.

Magnetic circuit, materials, hysteresis loop. Electromagnet. Transformer, principle, construction, 3-phase transformer, operating conditions, rated (scheduled) values. Induction machine, principle, construction, operating conditions. Starting, speed-torque characteristic, speed control. Synchronous machines. DC-machines, principle, parameters, operating conditions, construction, starting, speed control, speed-torque characteristic. Low-voltage instruments.

Low-voltage distribution system.

Požadavky:

Požadavky česky

Osnova přednášek:

1. Magnetic materials and Magnetic circuits.

2.DC and AC electromagnets. 3-phase power measurement.

3.Transformer, principle, theory, equivalent circuit, phasor diagram, instrument transformer design.

4.Transformer: Open-circuit test, Short-circuit test; drop of voltage by loading. 3-phase transformer, hour angle. Special transformers.

5.Asynchronous motor, principle, construction, operating parameters.

6.As. Motor - theory, equivalent circuit, losses - subdivision.

7.Speed-torque characteristic. Circle diagram. Single-phase as. motor

8.Asynchronous motor - starting, speed control.

9.Synchronous machine, generator, motor, reluctance and stepper motors

10.DC-machines, principle, theory, equivalent circuit, fundamental equations.

11.DC - separately excited; (- shunt; - series) motor, speed - torque characteristic, starting.

12.Ward-Leonard system, speed controlling of DC-motors,

Single-phase commutator motor.

13.Low-voltage instruments, fuses, breakers, residual current devices

14.Low-voltage power network.

Osnova cvičení:

1.Group subdivision, repetition of safety work rules. Calculations:

3-phase AC-circuits and 3-phase power. Measuring Instruments.

2.3-phase power measurement: 3 Wattmeter method; artificial connections - 1 W-method, 2 W- (Aron) method; reactive power and power factor; non-harmonic waveforms measurement.

3.Magnetic circuits measurement, electromagnet characteristic measurement, magnetic circuit calculation.

4.Power semiconductors, steady-state characteristics, cooling. Cooling calculation and verification.

5.1-phase transformer: Open-circuit test, Short-circuit test; loading characteristic. Examples, transformer design. Movie: Transformers production.

6.Asynchronous motor, terminals box, stator resistors measurement. No-load test, Locked-rotor test. Movie: As. Motors production.

7.As. Motor - frequency and voltage control; single phase power supply. Examples of As. Motor-drives.

8.As. Motor (Single phase, 3-phase) - loading test. Circle diagram. Examples Performance of As. Motor-drives.

9.Contactors automation. // Synchronous machine - No-load test, Short-circuit test, Synchronising.

10. Waveforms of characteristic quantities in the chopper connection with DC-motor (duty factor dependence). Examples Performance of DC machine - drives.

11. Control characteristics of DC-motor (No-load test), V-A characteristic of DC - motor-operated (and generator-operated) state. Magnetic neutral plane setting. Movie: DC-machines.

12. Contactors automation. // Synchronous machine - No-load test, Short-circuit test, Synchronising.

13. DC-machines - loading test, speed-torque characteristics of

DC -separately excited.(-series) motor. AC-commutator motor measurement.

14. Assessment.

Cíle studia:

Magnetic materials and Magnetic circuits. DC and AC electromagnets. 3-phase power measurement. Transformer, principle, theory, equivalent circuit, phasor diagram, instrument transformer design. Transformer: Open-circuit test, Short-circuit test; drop of voltage by loading. 3-phase transformer, hour angle. Special transformers. Asynchronous motor, principle, construction, operating parameters., 6.As. Motor - theory, equivalent circuit, losses - subdivision., 7.Speed-torque characteristic. Circle diagram. Single-phase as. motor, 8.Asynchronous motor - starting, speed control., 9.Synchronous machine, generator, motor, reluctance and stepper motors, 10.DC-machines, principle, theory, equivalent circuit, fundamental equations., 11.DC - separately excited; (- shunt; - series) motor, speed - torque characteristic, starting., 12.Ward-Leonard system, speed controlling of DC-motors,, Single-phase commutator motor., 13.Low-voltage instruments, fuses, breakers, residual current devices, 14.Low-voltage power network., # oc_a, 1.Group subdivision, repetition of safety work rules. Calculations:, 3-phase AC-circuits and 3-phase power. Measuring Instruments., 2.3-phase power measurement: 3 Wattmeter method; artificial connections - 1 W-method, 2 W- (Aron) method; reactive power and power factor; non-harmonic waveforms measurement., 3.Magnetic circuits measurement, electromagnet characteristic measurement, magnetic circuit calculation., 4.Power semiconductors, steady-state characteristics, cooling. Cooling calculation and verification., 5.1-phase transformer: Open-circuit test, Short-circuit test; loading

Studijní materiály:

Chapman Stephen J., Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Publishing Company, 1985, ISBN 0-07-010662-2

Hughes A., Electric Motors and Drives - Fundamentals, Types and Applications, Newness, ISBN 978-0-7506-4718-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1046606.html