Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Mikroelektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2142016 KZ 3 2P+1L
Přednášející:
Stanislava Papežová (gar.)
Cvičící:
Stanislava Papežová (gar.), Lukáš Novák, Zdeněk Novák
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Implementace logických funkcí elektronickými obvody, vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů. Zpracování signálů na vstupu a výstupu logického obvodu, napěťové a výkonové přizpůsobení. Diskretizace signálu. Optoelektronické součástky. Kódování, komunikační linky a protokoly. Elektromagnetická kompatibilita.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Realizace logických funkcí elektronickými obvody. Kombinační logické obvody.

2. Sekvenční logické obvody asynchronní, synchronní. Programovatelná hradlová pole.

3. Architektura mikrořadičů, CPU, ALU, registry, paměti, sběrnice, porty.

4. Instrukční soubor, strojový cyklus, vykonávání programu a větvení, přerušovací systém, watchdog.

5. Čítače a časovače, záchytné a komparační funkce čítačů.

6. Zpracování signálů čidel. Napěťové a výkonové přizpůsobení výstupů logických obvodů.

7. Diskretizace analogových signálů, AD a DA převodníky, doba převodu, vzorkování, chyby převodníků.

8. Digitální zpracování signálů. FFT, regresivní analýza a autokorelací funkce.

9. Přístrojové operační zesilovače, analogové multiplexory, komparátory.

10. Elektronické zdroje a receptory optického signálu.

11. Optoelektronické součástky. Zobrazovací displeje.

12. Kódování signálů, komunikační linky a protokoly.

13. Zdroje a šíření elektromagnetického rušení. Prostředky a způsoby odrušování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika

Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství

Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství

Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993

Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:G2-155
Papežová S.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
místnost T4:G2-155
Papežová S.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
místnost T4:G2-155
Papežová S.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
místnost T4:G2-155
Papežová S.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
St
Čt
místnost T4:C2-136
Papežová S.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 136
místnost T4:G2-155
Papežová S.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů

místnost T4:G2-155
Novák Z.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
místnost T4:G2-155
Novák Z.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. technika mikropočítačů
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10448802.html