Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obráběcí nástroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341002 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Charakteristika obráběcích nástrojů. Nástrojové materiály včetně tepelného zpracování a povrchových úprav, oblasti aplikace. Geometrie nástrojů, její volba, vytvoření a měření. Konstrukční prvky nástrojů. Konstrukční řešení nástrojů včetně dimenzování. Technologie výroby nástrojů. Popis a užití základních nástrojových skupin (nože, frézy, osové nástroje, závitovací, protahovací nástroje, nástroje na ozubení). Nástroje pro zvláštní technologie (těžkoobrobitelné materiály, obrábění dřeva, plastů). Ostření a údržba nástrojů, hospodaření s nástroji.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky, význam obráběcích nástrojů.

2. Nástrojové materiály (rychlořezné oceli, slinuté karbidy).

3. Nástrojové materiály (řezná keramika, KNB, PKD).

4. Konstrukční prvky nástrojů - řezná část.

5. Konstrukční prvky nástrojů - upínací a další části.

6. Nože.

7. Frézovací nástroje.

8. Vrtací nástroje a nástroje na závity.

9. Nástroje pro těžkoobrobitelné materiály a pro nekovové materiály.

10. Nástroje na ozubení.

11. Tvarové nástroje - výpočet tvaru.

12. Namáhání nástrojů - pevnostní výpočty.

13. Hospodaření s nástroji - ostření.

Osnova cvičení:

1. Úvod, geometrie nástrojů - příklady, výpočty.

2. Kontrola geometrie, měření.

3. Hodnocení nástrojů.

4. Seřizování nástrojů.

5. Zadání projektu nástroje.

6. Konsultace projektu.

7. Odevzdání, závěr, zápočet.

Cíle studia:

Seznámit studenty s konstrukcí a použitím obráběcích nástrojů a s metodou výběru vhodného nástroje pro konkrétní aplikace.

Studijní materiály:

- Kvasnička, I. - Slavík, V. - Štajnochr, L.: Obráběcí nástroje. Skripta ČVUT, 1998, 98 s.

- Podklady na www stránkách ústavu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10440402.html