Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Použití výpočetní techniky v technice prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2166004 Z 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Předmět podává přehled programů použitelných pro projektování vytápění, větrání a klimatizace. V rámci předmětu se absolventi seznámí i s programem MS Excel a tvorbami aplikací pro řešení jednotlivých oblastí techniky prostředí.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1.MS-Excel -odkazy na buňky, názvy a formátování buněk

2.MS-Excel -matematické a textové operátory, datumové, textové, matematické a statistické funkce

3.MS-Excel -další funkce, logické, vyhledávací, informační, maticové

4.MS-Excel -grafy, formátování, odkazy, spojnice trendu, příprava dat

5.MS-Excel -databáze, kontingenční tabulka, import a zpracování dat

6.MS-Excel -iterační výpočty, hledání řešení, řešitel

7.MS-Excel -proložení funkce, řešení lineárních a diferenciálních rovnic, integrování,

8.MS-Excel -visual basic -zkladní přehled

9.Přehled programů firmy Protech

10.Přehled programů firmy Astra

11.Přehled dalších programů pro techniku prostředí

12.závěrečná práce, konzultace a prezentace

13.Exkurze

Osnova cvičení:

1.MS-Excel -odkazy na buňky, názvy a formátování buněk

2.MS-Excel -matematické a textové operátory, datumové, textové, matematické a statistické funkce

3.MS-Excel -další funkce, logické, vyhledávací, informační, maticové

4.MS-Excel -grafy, formátování, odkazy, spojnice trendu, příprava dat

5.MS-Excel -databáze, kontingenční tabulka, import a zpracování dat

6.MS-Excel -iterační výpočty, hledání řešení, řešitel

7.MS-Excel -proložení funkce, řešení lineárních a diferenciálních rovnic, integrování,

8.MS-Excel -visual basic -zkladní přehled

9.Přehled programů firmy Protech

10.Přehled programů firmy Astra

11.Přehled dalších programů pro techniku prostředí

12.závěrečná práce, konzultace a prezentace

13.Exkurze

Cíle studia:

Seznámit studenty s výpočetní technikou a zlepšit jejich schopnosti řešení úkolů v oboru.

Studijní materiály:

Urbánek, T., Škárka.J.: Excel99 pro věce a inženýry, 1998 Computer press

Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10427302.html