Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná matematika pro mechaniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011001 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Teorie a numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic zaměřené na rovnice matematické fyziky

Požadavky:
Osnova přednášek:

Uvedení do teorie a vlastností řešení parciálních diferenciálních rovnic tří základních typů: eliptická, hyperbolická, parabolická rovnice 2.řádu, formulace základních úloh. Numerické řešení těchto typů parciálních diferenciálních rovnic při užití metody sítí včetně teorie lineárních úloh (konzistence, stabilita, konvergence).

Osnova cvičení:

Uvedení do teorie a vlastností řešení parciálních diferenciálních rovnic tří základních typů: eliptická, hyperbolická, parabolická rovnice 2.řádu, formulace základních úloh. Numerické řešení těchto typů parciálních diferenciálních rovnic při užití metody sítí včetně teorie lineárních úloh (konzistence, stabilita, konvergence).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kozel : Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta FS ČVUT

Fořt, Neustupa: Parciální diferenciální rovnice, skripta FS ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10398102.html